National Books

638338306451926812 Arıtma Tesisleri Hidroliği, İTÜ Yayınevi, ISBN: 978-975-561-537-0, İstanbul.
Hydraulics of Treatment Plants, Istanbul Technical University Press, İstanbul.
Prof.Dr. İsmail Koyuncu
Prof. Dr. Dinçer Topacık 
 cevre-ekonomisi Kentsel atıksu arıtma tesisleri: Proses Seçimi, Tasarımı ve Modellenmesi El Kitabı (2021), İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, İSKİ Yayınları, İstanbul.
Urban wastewater treatment plants: Process Selection, Design and Modeling Handbook (2021), Istanbul Metropolitan Municipality, İSKİ Publications, Istanbul.
H. Güçlü İNSEL
Nazik ARTAN
Emine ÇOKGÖR
Didem OKUTMAN TAŞ
Didem AKÇA GÜVEN
Gülsüm Emel ZENGİN BALCI
Gökşin ÖZYILDIZ
 2021_deniz_salyasi Marmara’da Deniz Salyası Sorunu: Tanımı, Sebepleri, Boyutları, Değerlendirme ve Çözüm Önerileri (2021) Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), ISBN: 978-605-2249-73-4, Ankara
The Mucilage Problem in Marmara: Definition, Causes, Dimensions, Evaluation and Recommendations for Solution (2021) Turkish Academy of Sciences, ISBN: 978-605-2249-73-4, Ankara, Turkey
Prof. Dr. İzzet Öztürk
Prof. Dr. Muzaffer Şeker
(eds.)
 2020_mfm Mühendislikte Fiziksel Modelleme - Teknik Esaslar, Model-Prototip İlişkileri (Çevre, İnşaat ve Biyokimya Mühendisliği Uygulamalarıyla) (2020) Türkiye Su Enstitüsü (SUEN), ISBN 978-605-7599-37-7, İstanbul
Physical Modelling in Engineering-Technical Basis, Model-Prototype Relations (Environmental, Civil and Biochemistry Engineering Applications) (2020)Turkish Water Institute (SUEN), ISBN 978-605-7599-37-7, Istanbul, Turkey
Prof.Dr. İzzet Öztürk
Assoc. Prof. Dr. Hale Özgün
Assoc. Prof. Dr. Evren Erşahin
cevre-ekonomisi Çevre Ekonomisi ve Tam Maliyet Esaslı Tarife Hesabı (El Kitabı) (2019) Ankara: TBB Çevre El Kitapları Serisi Prof.Dr. İzzet Öztürk
Prof.Dr. Cumali Kınacı
Assoc. Prof. Dr. Hale Özgün
Asst. Prof. Dr. Esra Ateş Genceli
Dr. Gökhan Cüceloğlu
M.Sc. Aslı Özabalı-Sabuncugil
Eng. Büşra Çiçekalan
kati-atik-geri-donusum Katı Atık Geri Dönüşüm ve Arıtma Teknolojileri (El Kitabı) (2019) Ankara: TBB Çevre El Kitapları Serisi Prof.Dr. İzzet Öztürk
Prof.Dr. Barış Çallı
Prof.Dr. Osman Atilla Arıkan
Assoc. Prof. Dr. Mahmut Altınbaş
 icmesuyu Çevre Biyoteknolojisi, Güncel Biyoteknoloji ve Uygulamaları, ed. M. Dündar, H. Bağış, Bölüm 24, Erciyes Üniversitesi Yayınları, ISBN 978-605-67442-0-4, Kayseri. 
Environmental Biotechnology, Current Biotechnology and Its Applications, ed. M. Dundar, H. Bagis, Chapter 24, Erciyes University Press, ISBN 978-605-67442-0-4, Kayseri.
İzzet Öztürk
Mahmut Altinbaş
M.Evren Erşahin
icmesuyu İçmesularından Tat ve Koku Giderimi (2017) İstanbul: İSKİ Teknik Kitaplar Serisi Prof.Dr. İzzet Öztürk
M.Sc. Malhun Fakıoğlu
atiksu-2017 Atıksu Mühendisliği (2017) İstanbul: İSKİ Teknik Kitaplar Serisi Prof.Dr. İzzet Öztürk
cevre-istatistik Çevre Mühendisleri için İstatistik ve Deneysel Tasarım (2016) İstanbul: İSTAÇ Teknik Kitaplar Serisi
Statistics and Exprimental Design for Environmental Engineers (2016) İstanbul: ISTAC Technical Book Series
Prof.Dr. İzzet Öztürk
atiksu-2015 Atıksu Arıtma Tesisleri İşletimi (El Kitabı) (2015) Ankara: TBB Çevre El Kitapları Serisi Prof.Dr. İsmail Koyuncu
Prof.Dr. İzzet Öztürk
Asst. Prof. Dr. Börte Köse
aritilmis Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanımı ve Yağmur Suyu Hasadı Sistemleri (El Kitabı) (2015) Ankara: TBB Çevre El Kitapları Serisi Prof.Dr. Ayşegül Tanık
Prof.Dr. İzzet Öztürk
Dr. Gökhan Cüceloğlu
kati-atik-yonetimi Katı Atık Yönetimi ve AB Uyumlu Uygulamaları (2015) İstanbul: İSTAÇ Teknik Kitaplar Serisi
Solid Waste Management and EU Compliant Applications (2015) Istanbul: ISTAC Technical Book Series
Prof.Dr. İzzet Öztürk
su-atik-muhendisligi Su ve Atıksu Mühendisliği: Tasarım Esasları ve Uygulamaları (2015): Nobel Yayınları (Çeviri kitap)
Water and Watewater Engineering: Design Principles and Practice (2015) Istanbul: Nobel Publishing
Translation Editor: Prof.Dr. İsmail Toröz
duzenli-depolama Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri İşletimi El Kitabı (2015) İstanbul: İSTAÇ Teknik Kitaplar Serisi
Solid Waste Sanitary Landfills Operating Manual (2015) İstanbul: ISTAC Technical Book Series
Aydın Baran
Osman A. Arıkan
Şenol Yıldız
İbrahim Demir
Hasan Sarı
Mahmut Altınbaş
Vahit Balahorli
enerji-verimliligi Atıksu Arıtma Tesislerinde Enerji Verimliliği ve İyi İşletim Pratikleri (2015) İstanbul: İSTAÇ Teknik Kitaplar Serisi
Energy Efficiency and Well Operational Practices in Wastewater Treatment Plants (2015) İstanbul: ISTAC Technical Book Series
Prof.Dr. İzzet Öztürk
M.Sc. R. Kaan Dereli
M.Sc. M. Evren Erşahin
atiksularin-tasfiyesi-syqsj-thumb Atıksuların Tasfiyesi (2014) Ankara: Çevre ve Orman Bakanlığı Yayınları
Disposal of Wastewater(2014) Ankara: Ministry of Environment and Forestry Publications
Prof.Dr. Veysel Eroğlu
cevre-muhendisligi-ve-bilimi-icin-kimya-nobelkitap_com_61683 Çevre Mühendisliği Bilimi için Kimya (2013): Nobel Yayınları (Çeviri kitap)
Chemistry for Environmental Engineering and Science (2013) Istanbul: Nobel Publishing
Translation Editor: Prof.Dr. İsmail Toröz
cevre-kimyasi Çevre Kimyasında Temel Kavramlar (2013): Nobel Yayınları (Çeviri kitap)
Key Concepts in Environmental Chemistry (2013) Istanbul: Nobel Publishing
Translation Editor: Prof.Dr. İsmail Toröz
cevre-muh-giris Çevre Mühendisliğine Giriş (2011) Ankara: Nobel Yayınları (Çeviri kitap)
Introduction of Environmental Engineering (2011) Istanbul: Nobel Publishing
Translation Editor: Prof.Dr. İsmail Toröz
cozum-kitabi Çevre Mühendisliğine Giriş: Çözüm Kitabı (2011) Ankara: Nobel Yayınları (Çeviri kitap)
Introduction of Environmental Engineering: Key Book (2011) Istanbul: Nobel Publishing
Translation Editor: Prof.Dr. İsmail Toröz
deniz-desarjli-sis-tasarimlari Deniz Deşarjı Tesisleri Tasarımı (2011) İstanbul: Su Vakfı Yayınları
Sea Discharge Plant Design (2011) Istanbul: Water Foundation Publications
Prof.Dr. İzzet Öztürk
atiksularin-aritilmasi Atıksuların Arıtılması (2011) İstanbul: Birsen Yayınları
Wastewater Treatment (2011) Istanbul: Birsen Publishing
Prof.Dr. Ahmet Samsunlu
cevre-muh-kimyasi Çevre Mühendisliği Kimyası (2011) İstanbul: Birsen Yayınları Prof.Dr. Ahmet Samsunlu
kompost-el-kitabi Kompost El Kitabı (2010) İstanbul: İSTAÇ Teknik Kitaplar Serisi
Composting Handbook (2010) Istanbul: ISTAC Technical Book Series
Prof.Dr. İzzet Öztürk
Assoc.Prof.Dr. İbrahim Demir
Assist.Prof.Dr. Mahmut Altınbaş
Assoc.Prof.Dr. Osman A. Arıkan
Assoc.Prof.Dr. Talat Çiftçi
Prof.Dr. İsmail Çakmak
Assoc.Prof.Dr. Levent Öztürk
Dr. Şenol Yıldız
Alpaslan Kiriş
atiksu-aritma-yapilarinin Atıksu Arıtma Yapılarının Projelendirilmesi (2010) İstanbul: Birsen Yayınları
Project Design for Wastewater Structures (2010) Istanbul: Birsen Publishing
Prof.Dr. Ahmet Samsunlu
anaerobik-aritma Anaerobik Arıtma ve Uygulamaları (2007) İstanbul: Su Vakfı Yayınları Prof.Dr. İzzet Öztürk

 

National Book Chapters

 

 2017_biyoteknoloji  

Öztürk, İ., Altınbaş, M., Erşahin, M.E., Dereli, R.K. (2017). Çevre Biyoteknolojisi, Güncel Biyoteknoloji ve Uygulamaları, ed. M. Dündar, H. Bağış, Bölüm 24, Erciyes Üniversitesi Yayınları, ISBN 978-605-67442-0-4, Kayseri

Ozturk, I., Altinbas, M., Ersahin, M.E., Dereli, R.K. (2017). Environmental Biotechnology, In Update on Biotechnology and Its Applications, ed. Dundar, M., Bagis, H., Chapter 24, Erciyes Universitesi Yayinlari, ISBN 978-605-67442-0-4, Kayseri, Turkey

Prof. Dr. İzzet Öztürk
Assoc. Prof. Dr. Mahmut Altınbaş
Assoc. Prof. Dr. Evren Erşahin
Assoc. Prof. Dr. Kaan Dereli

 

International Books

 

 yagcın
Clean Energy and Resource Recovery - Wastewater Treatment Plants as Biorefineries (Vol 2). Chapter 15: Polyhydroxyalkanoate production from food industry residual streams using mixed microbial cultures, Elsevier (2022)
 
İlke Pala-Ozkok

Gülsüm Emel Zengin
Didem Okutman Taş
Nevin Yağcı
Didem Güven
H. Güçlü Insel
Emine Çokgör

 yagcın Energy Self-sufficiency in Wastewater Treatment Plants: Perspectives, Challenges, and Opportunities, In Clean Energy and Resource Recovery: Wastewater Treatment Plants as Biorefineries (Volume 2), ed. V.K. Tyagi, M. Kumar, A.K. An, Z. Cetecioglu, Chapter 7, (2022) Elsevier, ISBN: 978-0-323-90178-9.  M.Evren Erşahin
Hale Özgün
Hüseyin Güven
 yagcın Bioplastics for Sustainable Development. Chapter 3: Innovative technologies adopted for the production of bioplastics at industrial level, Springer Nature (2021)  Ezgi Bezirhan Arikan
Esma Mahfouf Bouchareb
Raouf Bouchareb
Nevin Yağcı
Nadir Dizge
 chemical-oxidation-applications-for-industrial-wastewaters-(2010)-london-uk--iwa-publishing
Ecological Threats of Dioxin in Soil”, Dioxin – Environmental Fate, Human Health and Ecological Consequences(2020) London, UK:Taylor & Francis Group
 
 Javan, G
Çiğdem Yangın Gömeç
Finley, S. J
 chemical-oxidation-applications-for-industrial-wastewaters-(2010)-london-uk--iwa-publishing Advanced Treatments for the Removal of Alkylphenols and Alkylphenol Polyethoxylates from Wastewater (2021) Berlin, Springer  Grégorio Crini
Cesare Cosentino
Corina Bradu
Marc Fourmentin
Giangiacomo Torri
Olim Ruzimuradov
Idil Arslan-Alaton
Maria Concetta Tomei
Ján Derco et al.
 chemical-oxidation-applications-for-industrial-wastewaters-(2010)-london-uk--iwa-publishing Post-treatment of Anaerobic Effluents: Common Applications and Future Perspectives for Municipal Wastewater Treatment, In Post Treatments of Anaerobically Treated Effluents, ed. V.K. Tyagi, A.A. Khan, N.W. Jern, A. Khursheed, A.A. Kazmi, Chapter 5, (2019) IWA Publishing, ISBN 9781780409733.  Jules Van Lier
M. Evren Erşahin
Hale Özgün
R.K.aan Dereli
 chemical-oxidation-applications-for-industrial-wastewaters-(2010)-london-uk--iwa-publishing Upgrading anaerobic sewage treatment applying membranes: AnMBR and UF post filtration, In Anaerobic Reactors for Sewage Treatment: Design, Construction and Operation, ed. C.A.L. Chernicharo, T. Bressani-Ribeiro, Chapter 11, (2019), IWA Publishing, ISBN 9781780409221.  Jules Van Lier
Aurora Seco
Bruce Jefferson
M.Evren Erşahin
Angel Robles
 chemical-oxidation-applications-for-industrial-wastewaters-(2010)-london-uk--iwa-publishing  
Transfer into the solid phase (Chapter 24) in: Source Seperation and Decentralization for Wastewater Management (2019)London, UK: IWA Publishing

Işık Kabdaşlı
Olcay Tünay
Kai M.Udert
 chemical-oxidation-applications-for-industrial-wastewaters-(2010)-london-uk--iwa-publishing Anaerobic Treatment of Industrial Effluents: An Overview of Applications, In Waste Water Treatment and Reutilization, ed. F.S.G. Einschlag, Chapter 1, (2011) InTech, India, ISBN 978-978-953-307-249-4.  İzzet Öztürk
M. Evren Erşahin
Hale Özgün
R.Kaan Dereli
chemical-oxidation-applications-for-industrial-wastewaters-(2010)-london-uk--iwa-publishing Chemical Oxidation Applications for Industrial Wastewaters (2010) London, UK: IWA Publishing Prof.Dr. Olcay Tünay
Prof.Dr. Işık Kabdaşlı
Prof.Dr. İdil Arslan-Alaton
Assoc.Prof.Dr. Tuğba Ölmez-Hancı
advances-in-water-quality-control-2010-usa-scientific-research-publishing Advances in Water Quality Control (2010) USA. Scientific Research Publishing Gail Krantzberg
Prof.Dr. Ayşegül Tanık
Jose S. Antunes do Carmo
Antonius Indarto
Dr. Alpaslan Ekdal 
 Industrial Wastewater Treatment by Activated Sludge Industrial Wastewater Treatment by Activated Sludge (2009) London, UK: IWA Publishing Prof.Dr. Derin Orhon
Prof.Dr. Fatoş Germirli Babuna
Prof.Dr. Özlem Karahan
control-of-disinfect-wbcvr Control of Disinfection By-Products in Drinking Water Systems (2007) Nova Science Pub. Inc. Book Section:

S. Golfinopoulos, A. Nikolaou, V. Uyak, I. Toroz, M.J. Rodriguez, J. Sérodes, OCCURRENCE, FATE AND TRANSPORT, MODELING OF DBPs FORMATION IN DRINKING WATER, Chapter 1.7 pp. 129-162

Prof.Dr. İsmail Toröz
 9781566706865 Biogeochemical Cycles (Chapter 4), In: Coastal Lagoons: Ecosystem Processes, and Modeling for Sustainable Use and Development (2005) CRC Press, Boca Raton, USA.  Melike Gürel
Ayşegül Tanık
Russo, R.C
Ethem Gönenç
 9781566706865 Koycegiz Dalyan Lagoon Case Study (Chapter 9.5) In: Coastal Lagoons: Ecosystem Processes, and Modeling for Sustainable Use and Development (2005) CRC Press, Boca Raton, USA.  Gurel, M.
Tanik, A.
Erturk, A.
Dogan, E.
Okus, E.
Seker, D. Z.
Ekdal, A.
Yuceil, K.
Bederli Tumay, A.
Karakaya, N.
Beler Baykal, B.
Gonenc, I. E.
 9781566706865 Treatment of Metal Finishing Wastes (Chapter 5) In: Handbook of Industrial and Hazardous Wastes Treatment (2004) Marcel Dekker, Inc, New York Olcay Tünay
Işık Kabdaşlı
Yung-Tse Hung
 9781566706865  
Modeling of Activated Sludge Systems (1994)CRC Press; 1st edition,Boca Raton, USA.

Derin Orhon
Nazik Artan