İTÜ Çevre Mühendisliği

mezunıyet2

Ülkemizde Çevre Mühendisliği eğitimi ve araştırmalarının öncülüğünü yapan kuruluşların başında gelen İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü, 1973 yılında Taşkışla binasındaki İTÜ İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü bünyesinde Lisansüstü eğitimine başlamış, 1975 yılında ise aynı Fakülte bünyesinde Çevre Mühendisliği Bölümü kurulmuş, Bölüm Lisans eğitimi 1978 yılında başlamıştır. Kurulduğu yıllarda Bölümde 2 Profesör, 4 Dr. Araştırma Görevlisi, 4 Araştırma Görevlisi görev yapmıştır. Bölüm, 1982 yılında İnşaat Fakültesi’nin diğer böümleriyle birlikte Ayazağa Yerleşkesine taşınmıştır.


Bölümümüz 1989-1990 Akademik Yılı’nın başında, üniversitemiz ile koordineli olarak, İngilizce Destekli Eğitime (ESE) geçmiştir. Bu program, lisans öğrencilerinin seçmeli derslerden bir kısmını İngilizce olarak alabilmelerine olanak sağlamaktaydı. 1997-1998 Akademik Yılı’nda ise iki dilde zorunlu eğitime başlanmıştır. Bölümümüz ayrıca, İTÜ’nün 9 farklı lisans programı ile Çift Anadal Programı (ÇAP) yürütmekte; böylece başarılı öğrenciler aynı zamanda ikinci bir anadalda lisans diploması alma fırsatı bulmaktadır.abetİTÜ Çevre Mühendisliği Lisans Programı, ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır, www.abet.org, (Kriter: Çevre Mühendisliği)ABET Akreditasyonu sayfamızdan daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.