abet İTÜ Çevre Mühendisliği Lisans Programı, ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır, www.abet.org(Kriter: Çevre Mühendisliği).

İlgili Bağlantılar:


Hızlı Erişim:  
Misyon  |   PEH  |   ÖÇ  |   Sİ Stratejisi  |   Öğrenci Verileri  |   ÖÇ Ö&D  |   Danışma Kurulu  |   EğitYay  |   Diğer Belgeler  |   Fotoğraflar  |   Bilgi Paylaşımı  |   Arşiv


İTÜ ÇMLP Misyonu

Çevre Mühendisliği Bölümü’nün misyonu, verdiği eğitim ile;
 • çevre problemleri ve gerekleri ile ilgili analiz, değerlendirme ve tasarım yapabilen,
 • bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen ve onları geliştirebilen,
 • çevre sistemlerini uygulayabilen, işletebilen ve yönetebilen,
 • ulusal ve uluslararası seviyede sorumluluk alabilen,
 • ülke yararına ve gelişimine katkıda bulunabilecek,
 • etkin iletişim kurabilen,
 • yaratıcı ve kendine güvenen,
 • mesleki ve etik sorumluluk taşıyan ve
 • kendini sürekli geliştiren
çağdaş çevre mühendisleri yetiştirmektir. Ayrıca Çevre Mühendisliği Bölümü bilimsel ve uygulamalı araştırmalarla ulusal ve uluslararası seviyede
 • çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilim ve teknolojiye katkı sağlamayı ve
 • elde ettiği sonuçları paylaşmayı hedeflemektedir.


PEH - Program Eğitsel Hedefleri

 1. Mezunların mesleki kariyerlerini Çevre Mühendisliği ya da ilgili alanlarda ulusal veya uluslararası seviyede sürdürüyor olması
 2. Mezunların mesleklerini toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kamu veya özel sektörde başarı ile devam ettiriyor olması
 3. Mezunların Çevre mühendisliği ya da diğer çeşitli alanlarda mesleki gelişimleri süresince kendilerini geliştiren mühendisler olması


ÖÇ - Öğrenci Çıktıları (1 ila 7)

 1. Matematik, fen ve mühendislik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
 2. Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı etmenlerini ve yanı sıra küresel, kültürel, toplumsal, çevresel ve ekonomik unsurları gözetirken belirli gereksinimleri karşılayacak çözümleri üretmek için mühendislik tasarımı uygulama becerisi.
 3. Farklı nitelikteki kitleler ile etkin bir biçimde iletişim kurma becerisi.
 4. Mühendislik uygulamalarında mesleki ve etik sorumlulukların farkında olma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda etkilerini göz önünde tutan bilgiye dayalı karar verme becerisi.
 5. Birlik içerisinde liderlik sağlayan, katılımcı ve kapsayıcı bir ortam oluşturan, amaçlar belirleyen, görevleri planlayan ve hedeflere ulaşan üyelerden oluşan bir takımda etkin işlev görme becerisi.
 6. Uygun deney geliştirme ve yürütme, veri değerlendirme ve yorumlama ve yargı/sonuç çıkarmada mühendislik muhakeme yetisini kullanma becerisi.
 7. Uygun öğrenme stratejileri kullanarak yeni bilgi edinme ve gerektiğinde ve gereğince uygulama becerisi.


Sİ - Sürekli İyileştirme Stratejisi

Ekran Resmi 2021-06-03 22.58.17Kayıtlı ve Mezun Öğrenci Verileri 

Ekran Resmi 2022-10-19 10.58.04

Resim1

Ekran Resmi 2022-10-19 11.17.07ÖÇ Ö&D - Öğrenci Çıktıları Ölçme ve DeğerlendirmeRublikler

2017-18 ÖÇ Ö&D Raporları Örnekleri
 • ÖÇ11_Ö&D_Rapor (Nisan-2017)


Anketler

Danışma Kurulu

AHMET BURAK BAŞPINAR
DOÇ. DR. ASLIHAN KERÇ
ASLI ÖZABALI SABUNCUGİL
DR. AYLİN TÜMAY
DR. AYŞEGÜL NUHOĞLU
DOÇ. DR. EGEMEN AYDIN
DR. ÖĞR. ÜYESİ EMEL TOPUZ
EMEL TÜFEKÇİ
ERBİL BÜYÜKBAY
DR. ERCAN ÇİTİL
DR. ESRA GÜRHAN BOZYAZI DAYLAN
FUNDA KESKİNOL YILMAZ
HASAN SUPHİ ALTAN
DOÇ. DR.İLKE PALA ÖZKÖK
DR. MURAT SARIOĞLU
NALAN YOLDAŞ
OĞUZHAN AKINÇ
ÖZGE ALTAN
DR. SEDA ÖZDEMİR
ŞEYDA ESKİCİ
TAMER ÇANKAYA
PROF. DR. TANJU KARANFİL
UMAY YILMAZ


EğitYay – Eğitimle İlgili Yayınlarımız

Kitap Bölümleri

Okutman Tas, D., Dulekgurgen, E., Zengin, G. E., Kaynak, B., Yangin-Gomec, C. (2022). “Significance of Outcome-Based Assessment and Evaluation-Centered Performance Indicators for Continuous Quality Improvement of Engineering Education”, Engineering Pedagogy Towards Outcome-Based Education, pp 83-106, CRC Press.

https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/9781003083160-9/significance-outcome-based-assessment-evaluation-centered-performance-indicators-continuous-quality-improvement-engineering-education-didem-okutman-tas-ebru-dulekgurgen-gulsum-zengin-burcak-kaynak-cigdem-yangin-gomec

Dulekgurgen, E., Yangin-Gomec, C., Okutman Tas D. (2022). “Curriculum mapping for attainment of student outcomes from the perspectives of senior-year students and instructors”, Engineering Pedagogy Towards Outcome-Based Education, pp 153-174, CRC Press.

https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/9781003083160-14/curriculum-mapping-attainment-student-outcomes-perspectives-senior-year-students-instructors-ebru-dulekgurgen-cigdem-yangin-gomec-didem-okutman-tas

Makaleler

Dulekgurgen E., Yangin-Gomec, C., Karahan Özgün Ö., Aydin, B., Guven, H. (2018). “Follow-up on Assessment of Student Outcomes by Senior-Year Design Project and Continuing to Improve by Performance Indicator Breakdown-Based Assessment”, International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP), 8(5): pp.19-28, https://doi.org/10.3991/ijep.v8i5.8148
pdf (journal paper)
pdf (oral presentation:authors’ copy)
https://www.researchgate.net/profile/Ebru_Dulekgurgen

Dulekgurgen E., Karahan Özgün Ö., Yuksek G., Pasaoglu M.E., Unalan C., Bicer O.B., Cetinkaya Z., Isik I., Oner B.E. (2016).
 “A Final Touch for the Environmental Engineering Students at the Onset of their Profession: Senior-Year Graduation Design Project – Case Study for 2014-2015”, International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP), 6(2): pp.23-29, DOI: 10.3991/ijep.v6i2.5375
pdf-(journal-paper)
pdf (oral presentation:authors’ copy)
https://www.researchgate.net/profile/Ebru_Dulekgurgen

Yangin-Gomec, C., Kose-Mutlu, B., Dulekgurgen, E., Ozturk, I., Tanik, A. (2016). “Development and Application of a Rubric Specific for the Senior-Year Graduation Design Projects for Assessing Learning Outcomes”, Iberoamerican Journal of Project Management (IJoPM), 7(1), 47-61.
pdf (journal paper/authors’ copy)
https://www.researchgate.net/profile/Ebru_Dulekgurgen

Ciggin A.S., Pala I., Katipoglu T., Dulekgurgen E., Meric S., Orhon D. (2011). “Research Potential of Doctoral Studies on Environmental Sciences and Engineering”, Desalination & Water Treatment, 26(1-3): 3-13. DOI: 10.5004/dwt.2011.1964
pdf-(journal-paper)
https://www.researchgate.net/profile/Ebru_Dulekgurgen

Konferans Sunumları ve Bildirileri

Yangin-Gomec, C., Zengin, G. E., Kaynak, B., Tanik, A., Okutman Tas, D.( 2018). “Assessing and Evaluating the Student Outcomes in Line With Continuous Improvement Process - A Case Study in Environmental Engineering Undergraduate Program”, INTED2018 Proceedings, pp 99-106, 12th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain. 5-7 March, 2018. 

 https://library.iated.org/publications/INTED2018

Dulekgurgen, E., Aydin, B., Guven, H., Karahan Özgün, Ö., Yangin-Gomec, C. (2017). "Follow-up on Rubric-Based Assessment of Student Outcomes by Senior-Year Graduation Design Project and Continuing to Improve by Performance Indicator Breakdown-Based Assessment", ICL2017 Int. Conf. on Interactive Collaborative Learning, Budapest-Hungary, 27-29 Sept 2017.
pdf (conference abstract:authors' copy)
https://www.researchgate.net/profile/Ebru_Dulekgurgen

Dulekgurgen E., Taptik Y., Ahmetolan S. (2015). “ITU CE3 - Center for Excellence in Engineering Education / Need for and Benefits of Collaboration and Networking among Centers of Advancement, Research and Excellence for Engineering Education (Teaching & Learning) in Europe”, Oral Presentation in, Ordinal: 6D: PANEL, Conference: WEEF2015- World Engineering Education Forum: “Engineering Education for a Resilient Society”, incl. 18th Int. Conf. on Interactive Collaborative Learning (ICL2015) and 44rd IGIP Int. Conf. on Engineering Pedagogy, Florence-ITALY, Sept 2015.
pdf (presentation:authors’ copy)
https://www.researchgate.net/profile/Ebru_Dulekgurgen

Dulekgurgen E., Karahan Özgün Ö., Yangin-Gomec C., Unalan C. (2015). “Case Study on Rubric-Based Assessments for Senior-Year Graduation Design Project and Recommendations for Improving the Assessment Tools”, in Proc. ICEILT2015 - International Congress on Education, Innovation and Learning Technologies, Granada-SPAIN, Sept 2015.
pdf (conference paper)
https://www.researchgate.net/profile/Ebru_Dulekgurgen


Ders Kitapları

Mackenzie L. Davis, (2015). “Water and Wastewater Engineering, Design Principles and Practice (Su ve Atıksu Mühendisliği, Tasarım Esasları ve Uygulamaları)”, Editor: Prof. Dr. İsmail Toröz, Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN : 978-605-320-058-1 
Original edition copyright Copyright © 2010 by The McGraw-Hill Companies, Turkish edition copyright 2015 by Nobel Akademik Yayıncılık.

Grady Hanrahan (2013). “Key Concepts in Environmental Chemistry (Çevre Kimyasında Temel Kavramlar)”, Editor: Prof. Dr. İsmail Toröz, Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN: 978-605-133-652-7 
Original edition copyright Copyright © 2012 by The Elsevier, Turkish edition copyright 2013 by Nobel Akademik Yayıncılık.

Sawyer, C.N., McCarty, P.L., Parkin, G.F. (2013). “Chemistry for Environmental Engineering and Science (Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimya)”, Editor: Prof. Dr. İsmail Toröz, Nobel Akademik Yayıncılık. 5. Basımdan Çeviri. ISBN: 978-605-133-495-0 
Original edition copyright 2003 by the McGraw-Hill Companies, Inc. Turkish edition copyright 2013 by Nobel Akademik Yayıncılık.

Vesilind P.A., Morgan S.M., Heine L.G. (2013). “Introduction to Environmental Engineering, SI Solution Manual (Çevre Mühendisliğine Giriş-Çözüm Kitabı)”, Editor: Prof. Dr. İsmail Toröz, Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN: 978-605-133-560-5. SI Edition, Third Edition 
Original edition copyright Copyright © 2010 by Cengage Learning, Turkish edition copyright 2013 by Nobel Akademik Yayıncılık.

Vesilind P.A., Morgan S.M., Heine L.G. (2011). “Introduction to Environmental Engineering, (Çevre Mühendisliğine Giriş)”, Editor: Prof. Dr. İsmail Toröz, Nobel Akademik Yayıncılık, 3. Basımdan Çeviri, Nobel Yayıncılık. ISBN: 978-605-133-157-7. SI Edition, Third Edition 
Original edition copyright Copyright © 2010 by Cengage Learning, Turkish edition copyright 2011 by Nobel Akademik Yayıncılık.

Tunay O., Kabdasli I., Arslan-Alaton I., Olmez-Hanci T. (2010). “Chemical Oxidation Application for Industrial Wastewaters”, IWA Publishing. ISBN: 978-184-339-307-8.
Original edition copyright Copyright © 2010 by the International Water Association (IWA) Publishing


Teknik Notlar/Kitaplar/Kılavuzlar

TBB Teknik Rehberler Serisi

Öztürk, İ., Çallı, B., Arıkan, O., Altınbaş, M. (2015). Processing and Final Disposal of Wastewater Treatment Plant Sludges (hand book), Turkish Municipality Union Environmental Engineering Hand Book Series.

Öztürk, İ., Kınacı, C., Genceli, E.A. (2015). Environmental Economics and Calculation of Total Cost Based Tariff (hand book), Turkish Municipality Union Environmental Engineering Hand Book Series.

Koyuncu, İ., Öztürk, İ., Köse, B. (2015). Operation of Wastewater Treatment Plants (hand book), Turkish Municipality Union Environmental Engineering Hand Book Series.

Tanık, A., Öztürk, İ., Cüceloğlu, G. (2015). Reuse of Treated Wastewaters and Rain Water Harvesting Systems (hand book), Turkish Municipality Union Environmental Engineering Hand Book Series.

Öztürk, İ., Arıkan, O., Altınbaş, M., Alp, K. (2015). Recycling and Treatment Technologies for Solid Wastes (hand book). Turkish Municipality Union Environmental Engineering Hand Book Series.

ISTAC Technical Books Series

Öztürk, İ., Dereli, R.K., Erşahin, M.E. (2015). Energy Efficiency and Good Operation Practices in Wastewater Treatment Plants, İSTAÇ Technical Book Series.

Arıkan, O. A., Demir, İ., Altınbaş, M. (2015). Hand Book of Operation of Solid Waste Disposal Facilities, İSTAÇ Technical Book Series.

Öztürk, İ., Demir, İ., Altınbaş, M., Arıkan, O.A. (2015). Hand Book of Composting, Genişletilmiş 2. Baskı, İSTAÇ Technical Book Series.

Öztürk, İ. (2015). Solid Waste Management and EU Compatible Applications, İSTAÇ Technical Book Series.Arşivlenen Belgeler

Sürekli İyileştirme
(eski) Sürekli İyileştirme Süreci (2009-2015)- arşivlenmiştir.

Kayıtlı ve Mezun Öğrenciler

(eski) İTÜ_ÇMLP Kayıtlı Öğrenci Verisi (2011-2016) - arşivlenmiştir
(eski) İTÜ_ÇMLP ÖSYM Verisi (2011-2016) - arşivlenmiştir
(eski) İTÜ_ÇMLP Standart YÖS Verisi (2011-2016) - arşivlenmiştir
(eski) İTÜ_ÇMLP Öğrenci Sayıları (2011-2016) - arşivlenmiştir
(eski) Yıllık öğrenci giriş verileri (2009-2013) - arşivlenmiştir
(eski) Yıllık mezun sayıları (2009-2013)- arşivlenmiştir

Toplantılar

(eski) ABET Danışma Kurulu 05.01.2012 tarihli toplantı özeti  arşivlenmiştir
(eski) ABET Danışma Kurulu 19.01.2011 tarihli toplantı özeti  arşivlenmiştir
(eski) 27-31 Aralık 2010 tarihinde gerçekleştirilen Öğrenci Görüşme Toplantıları özeti arşivlenmiştir

Çıktılar

(eski) Öğrenci Çıktıları (205-2019) - arşivlenmiştir
(eski) Program Çıktıları (ABET 2009-2015) - arşivlenmiştir

Raporlar

(eski) CIKTI 11- Çevre Mühendisliği uygulamaları için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını kullanabilme yeteneği (2011-2012) - arşivlenmiştir
(eski) Mezun Veri Tabanı Raporu (2012) - arşivlenmiştir

Rublikler

(eski) ÖÇ7 için rubrik (12/2020) - arşivlenmiştir
(eski) Öğrenci Çıktılarının Değerlendirilmesi ile ilgili rubrikler (2016-2020)  - arşivlenmiştir
(eski) Program Çıktılarının Değerlendirilmesi ile ilgili rubrikler - arşivlenmiştir
(eski) Bitirme Tasarım Projesi Dersi 'nin Rubrik Dosyası - arşivlenmiştir

Anketler

(eski) Öğretim Üyesi Anketi (2015) - arşivlenmiştir
(eski) Mezuniyet Anketi (2015) - arşivlenmiştir
(eski) Staj-İşveren Anketi (2015) - arşivlenmiştir
(eski) Staj-Öğrenci Anketi (2015) - arşivlenmiştir

Anket Sonuçları

(eski) Mezunlar Anketi Sonuçları (Mayıs 2012) - arşivlenmiştir
(eski) İşveren Anketi Sonuçları (Mayıs 2012) - arşivlenmiştir