abet İTÜ Çevre Mühendisliği Lisans Programı, ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır, www.abet.org(Kriter: Çevre Mühendisliği).

İTÜ ÇMLP Misyonu

Çevre Mühendisliği Bölümü’nün misyonu, verdiği eğitim ile;
 • çevre problemleri ve gerekleri ile ilgili analiz, değerlendirme ve tasarım yapabilen,
 • bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen ve onları geliştirebilen,
 • çevre sistemlerini uygulayabilen, işletebilen ve yönetebilen,
 • ulusal ve uluslararası seviyede sorumluluk alabilen,
 • ülke yararına ve gelişimine katkıda bulunabilecek,
 • etkin iletişim kurabilen,
 • yaratıcı ve kendine güvenen,
 • mesleki ve etik sorumluluk taşıyan ve
 • kendini sürekli geliştiren
çağdaş çevre mühendisleri yetiştirmektir. Ayrıca Çevre Mühendisliği Bölümü bilimsel ve uygulamalı araştırmalarla ulusal ve uluslararası seviyede
 • çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilim ve teknolojiye katkı sağlamayı ve
 • elde ettiği sonuçları paylaşmayı
hedeflemektedir.

PEH - Program Eğitsel Hedefleri

 1. Mezunların mesleki kariyerlerini Çevre Mühendisliği ya da ilgili alanlarda ulusal veya uluslararası seviyede sürdürüyor olması

 2. Mezunların mesleklerini toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kamu veya özel sektörde başarı ile devam ettiriyor olması

 3. Mezunların Çevre mühendisliği ya da diğer çeşitli alanlarda mesleki gelişimleri süresince kendilerini geliştiren mühendisler olması
ÖÇ - Öğrenci Çıktıları (1 ila 7)

 1. Matematik, fen ve mühendislik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.

 2. Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı etmenlerini ve yanı sıra küresel, kültürel, toplumsal, çevresel ve ekonomik unsurları gözetirken belirli gereksinimleri karşılayacak çözümleri üretmek için mühendislik tasarımı uygulama becerisi.

 3. Farklı nitelikteki kitleler ile etkin bir biçimde iletişim kurma becerisi.

 4. Mühendislik uygulamalarında mesleki ve etik sorumlulukların farkında olma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda etkilerini göz önünde tutan bilgiye dayalı karar verme becerisi.

 5. Birlik içerisinde liderlik sağlayan, katılımcı ve kapsayıcı bir ortam oluşturan, amaçlar belirleyen, görevleri planlayan ve hedeflere ulaşan üyelerden oluşan bir takımda etkin işlev görme becerisi.

 6. Uygun deney geliştirme ve yürütme, veri değerlendirme ve yorumlama ve yargı/sonuç çıkarmada mühendislik muhakeme yetisini kullanma becerisi.

 7. Uygun öğrenme stratejileri kullanarak yeni bilgi edinme ve gerektiğinde ve gereğince uygulama becerisi.
Sİ - Sürekli İyileştirme Stratejisi

Ekran Resmi 2021-06-03 22.58.17

Kayıtlı ve Mezun Öğrenci Verileri 


Ekran Resmi 2022-10-19 10.58.04

Resim1


Ekran Resmi 2022-10-19 11.17.07
ÖÇ Ö&D - Öğrenci Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme

Rublikler

2017-18 ÖÇ Ö&D Raporları Örnekleri

 • ÖÇ11_Ö&D_Rapor (Nisan-2017)

AnketlerDanışma Kurulu

AHMET BURAK BAŞPINAR
DOÇ. DR. ASLIHAN KERÇ
ASLI ÖZABALI SABUNCUGİL
DR. AYLİN TÜMAY
DR. AYŞEGÜL NUHOĞLU
DOÇ. DR. EGEMEN AYDIN
DR. ÖĞR. ÜYESİ EMEL TOPUZ
EMEL TÜFEKÇİ
ERBİL BÜYÜKBAY
DR. ERCAN ÇİTİL
DR. ESRA GÜRHAN BOZYAZI DAYLAN
FUNDA KESKİNOL YILMAZ
HASAN SUPHİ ALTAN
DOÇ. DR.İLKE PALA ÖZKÖK
DR. MURAT SARIOĞLU
NALAN YOLDAŞ
OĞUZHAN AKINÇ
ÖZGE ALTAN
DR. SEDA ÖZDEMİR
ŞEYDA ESKİCİ
TAMER ÇANKAYA
PROF. DR. TANJU KARANFİL
UMAY YILMAZ


Arşivlenen Belgeler

Sürekli İyileştirme
(eski) Sürekli İyileştirme Süreci (2009-2015)- arşivlenmiştir.


Kayıtlı ve Mezun Öğrenciler

(eski) İTÜ_ÇMLP Kayıtlı Öğrenci Verisi (2011-2016) - arşivlenmiştir
(eski) İTÜ_ÇMLP ÖSYM Verisi (2011-2016) - arşivlenmiştir
(eski) İTÜ_ÇMLP Standart YÖS Verisi (2011-2016) - arşivlenmiştir
(eski) İTÜ_ÇMLP Öğrenci Sayıları (2011-2016) - arşivlenmiştir
(eski) Yıllık öğrenci giriş verileri (2009-2013) - arşivlenmiştir
(eski) Yıllık mezun sayıları (2009-2013)- arşivlenmiştir


Toplantılar

(eski) ABET Danışma Kurulu 05.01.2012 tarihli toplantı özeti  arşivlenmiştir
(eski) ABET Danışma Kurulu 19.01.2011 tarihli toplantı özeti  arşivlenmiştir
(eski) 27-31 Aralık 2010 tarihinde gerçekleştirilen Öğrenci Görüşme Toplantıları özeti arşivlenmiştir

Çıktılar

(eski) Öğrenci Çıktıları (205-2019) - arşivlenmiştir
(eski) Program Çıktıları (ABET 2009-2015) - arşivlenmiştir

Raporlar

(eski) CIKTI 11- Çevre Mühendisliği uygulamaları için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını kullanabilme yeteneği (2011-2012) - arşivlenmiştir
(eski) Mezun Veri Tabanı Raporu (2012) - arşivlenmiştir


Rublikler

(eski) ÖÇ7 için rubrik (12/2020) - arşivlenmiştir
(eski) Öğrenci Çıktılarının Değerlendirilmesi ile ilgili rubrikler (2016-2020)  - arşivlenmiştir
(eski) Program Çıktılarının Değerlendirilmesi ile ilgili rubrikler - arşivlenmiştir
(eski) Bitirme Tasarım Projesi Dersi 'nin Rubrik Dosyası - arşivlenmiştir

Anketler

(eski) Öğretim Üyesi Anketi (2015) - arşivlenmiştir
(eski) Mezuniyet Anketi (2015) - arşivlenmiştir
(eski) Staj-İşveren Anketi (2015) - arşivlenmiştir
(eski) Staj-Öğrenci Anketi (2015) - arşivlenmiştir


Anket Sonuçları

(eski) Mezunlar Anketi Sonuçları (Mayıs 2012) - arşivlenmiştir
(eski) İşveren Anketi Sonuçları (Mayıs 2012) - arşivlenmiştir