Proje Adı Koordinator Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Proje Tipi Proje Alt Tipi
Şekerleme endüstrisinden proses ve kirlenme profili ile deneysel bazlı çalışmalar Dr. Öğr. Üyesi Mahmut ALTINBAŞ 2010 2011 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Ülkemiz Kıyı ve Geçiş Sularında Tehlikeli Maddelerin Tespiti ve Ekolojik Kıyı Dinamiği Prof. Dr. Fatma Fatoş GERMİRLİ BABUNA 2012 2014 Ulusal Ortak Proje TÜBİTAK (MAM) & OSİB
Çoklu kriterli analizler ile atıksı arıtma sistemi kavramsal tasarımı Prof. Dr. İlhan TALINLI 2011 2013 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Çiftlik atıksularının karakterizasyonu ve arıtılabilirliği Prof. Dr. Lütfi AKÇA 2007 2007 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Çevresel östrojenlerden oktilfenolün peroksisülfat/UV-C ve peroksimonosülfat/UV-C fotokimyasal prosesleri ile artırımı Doç. Dr. Tuğba ÖLMEZ HANCI 2012 2013 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Çevre bilimlerinde araştırma Prof. Dr. Derin ORHON 2000 2001 İTÜ BAP/ARGE
Çelik sanayisinden kaynaklanan elektrik ark ocağı baca tozunun düşük kalite MGO katkısıyla stabilizasyon ve solidifikasyonu Prof. Dr. İsmail TORÖZ 2010 2010 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Çamur yaşının nitrifikasyon sistemlerinde bakteriyel çeşitliliğe ve arıtma sistemi stabilitesine etkisi (2) Prof. Dr. Orhan İNCE 2007 2008 İTÜ BAP/ARGE
Çamur dezentegrasyonu yöntemlerinin çamur minimizasyonu açısından değerlendirilmesi Prof. Dr. Erdem GÖRGÜN 2010 2010 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Çamur arıtımında dezentegrasyon uygulamasının çamur stabilizasyonuna ve aktif çamur sistemlerinde nütrient giderim verimine etkilerinin incelenmesi Prof. Dr. Rüya TAŞLI TORAMAN 2011 2013 İTÜ BAP/Doktora
Zeytinyağı imalatı proses atıksularının havasız çamur yataklı reaktörlerde arıtımı ve biyoenerji geri kazanımı Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK 1990 1990 TÜBİTAK -
Zeytinyağı endüstrisi karasularının karakterizasyonu ve kimyasal proseslerle arıtılabilirliğinin incelenmesi Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON 2007 2008 İTÜ BAP/ARGE
Zeytinyağı endüstrisi karasularının biyolojik arıtılabilirliğinin incelenmesi ve kimyasal proseslerle iyileştirilmesi Doç. Dr. Özlem KARAHAN ÖZGÜN 2009 2010 İTÜ BAP/GAP
Zeolit sabit yatakda reaktif azo boyaların sulu çözeltilerden adsorpsiyon yoluyla giderilmesi Prof. Dr. Mustafa TURAN 2006 2007 İTÜ BAP/ARGE
Zenobiyotiklerin nitrifikasyon sistemleri üzerindeki biyolojik ayrışılabilirlik özelliklerinin ve toksisite/inhibisyon etkilerinin değerlendirilmesi Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2010 2011 İTÜ BAP/Doktora
Zenobiyotiklerin enzimatik olarak belirlenmesi Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2009 2010 İTÜ BAP/Doktora
Zenobiyotiklerin biyolojik ayrışabilirlik özelliklerinin ve karışık mikrobiyal kültür üzerine toksisite inhibisyon etkilerinin değerlendirmesi Prof. Dr. Derin ORHON 2009 2009 TÜBA TÜBA
Zenobiyotiklerin anosik ve aneorobik biyolojik ayrışabilirlik özelliklerinin ve karışık mikrobiyal kültür üzerine toksisite inhibisyon etkilerinin değerlendirilmesi Prof. Dr. Orhan İNCE 2009 2011 İTÜ BAP/Doktora
Zenobiyotiklerin aerobik biyolojik ayrışabilirlik özelliklerinin ve karışık mikrobiyal kültür üzerine toksisite / inhibisyon etkilerinin değerlendirilmesi Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2010 2010 İTÜ BAP/Doktora
Zenobiyotiklerin Aerobik Biyolojik Ayrişabilirlik Özelliklerinin ve Karışık Mikrobiyal Kültür Üzerine Toksisite/Inhibisyon Etkilerinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2010 2010 İTÜ BAP/Doktora
Zenobiyotikler: Ayrışabilirlik, toksik etkileri ve en uygun arıtma seçenekleri Prof. Dr. Derin ORHON 2006 2008 İTÜ BAP/ÇAP
Zenobiotiklerin Nitrifikasyon Sistemleri Üzerindeki Biyolojik Ayrışabilirlik Özelliklerinin ve Toksisite/İnhibisyon Etkilerinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2010 2010 İTÜ BAP/Doktora
Zararlı atıkların zehirlilik özelliğinin inhibisyon esasına dayalı olarak tespiti Prof. Dr. İlhan TALINLI 2005 2009 İTÜ BAP/Doktora
Yüzme havuzu sularının şartlandırılması ve işletme parametreleri Doç. Dr. İbrahim DEMİR 2004 2004 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Yüzeysel sularda ilaç artıklarının değişim ve etkilerinin izlenmesi: Büyükçekmece Havzası örneği Prof. Dr. İlhan TALINLI 2009 2010 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Yüzeysel sularda bulunan doğal organik maddelerin kimyasal karakterizasyonu Prof. Dr. İsmail TORÖZ 2005 2009 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Yüzeysel su kalitesi modellerinde kullanılan model katsayıları için veri tabanı tasarımı ve geliştirilmesi Prof. Dr. İ. Ethem GÖNENÇ (Co-PI) 2004 2005 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Yüzeysel su kalitesi modellerinde kullanılan model katsayıları için veri tabanı tasarımı ve geliştirilmesi Prof. Dr. Melike GÜREL (Co-PI) 2004 2005 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Yüksek ve düşük tuz konsantrasyonu içeren petrol üretim atıksuyu ile işletilen membran biyoreaktör sisteminde mikroorganizma popülasyon değişiminin incelenmesi Prof. Dr. İsmail KOYUNCU 2011 2013 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Yüksek konsantrasyonlarda florür içeren endüstriyel atıksuların fizikokimyasal yöntemler ile arıtımı Prof. Dr. Işık KABDAŞLI 2007 2010 İTÜ BAP/Doktora
Yüksek konsantrasyonda amonyum içeren atıksulardan iyon değişimi ile amonyum giderimi Prof. Dr. Bilsen BELER BAYKAL 2004 2006 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Yüksek amonyak içerek atıksulardan kısmi nitrifikasyon-denitrifikasyon prosesi şile amonyak giderimi Prof. Dr. Seval SÖZEN 2004 2005 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Yerel yönetimler için çevre duyarlı planlama Prof Dr. Bilsen BELER BAYKAL (Co-PI) 1996 1996 TÜBİTAK -
Yerel yönetimler için çevre duyarlı planlama Prof. Dr. Gündüz ATALIK(Co-PI) 1996 1996 TÜBİTAK -
Yeraltı suyu etkisi altındaki haliç ekosistemlerinde taşınım modellenmesi Dr. Öğr. Üyesi Ali ERTÜRK 2011 2012 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Yemekhane ve hayvansal kaynaklı farklı organik katı atıkların birlikte termofilik ve hipertermofilik ortamda havasız arıtımının incelenmesi Prof. Dr. Ali Fuat AYDIN 2010 2011 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Yemek ve hayvan atıklarından biyoenerji geri kazanımı Dr. Öğr. Üyesi Mahmut ALTINBAŞ 2011 2013 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Yağ ve gresin KOİ ve toksisite eşleniklerinin değerlendirilmesi Prof. Dr. İlhan TALINLI 2006 2008 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Yabancı iyonların struvit çöktürmesi kinetiği üzerine etkilerinin araştırılması Prof. Dr. Işık KABDAŞLI 2005 2006 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Water quality model in river basin management Sakarya basin Prof. Dr. Derin ORHON 1989 1989 Uluslararası NATO Science for Stability Programme
Wastewater characterization in Tuzla wastewater treatment plant catchment basin Prof. Dr. Hasan Z. SARIKAYA 1997 1997 Uluslararası İSKİ & World Bank
Waste disposal solution based approaches to energy Prof. Dr. Derin ORHON 2010 2010 İTÜ BAP/Doktora
WADISUN, Wastewater distillation by sun energy Prof. Dr. Ahmet SAMSUNLU (Co-PI) 1997 1997 Uluslararası AVICENNE
WADISUN, Wastewater distillation by sun energy Prof. Dr. Olcay TÜNAY (Co-PI) 1997 1997 Uluslararası AVICENNE
Uygulamalı Biyopolimer ve Biyoplastik Üretim Teknolojileri Araştırma Merkezi Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2015 2016 İSTKA Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı
Ulusal membran teknolojileri merkezi (2) Prof. Dr. İsmail KOYUNCU 2010 2011 DPT -
Ultrafiltrasyon ve katı faz ekstraksiyonu yöntemleriyle NDMA ve THM öncü maddelerinin dağılımlarının incelenmesi Prof. Dr. Melike GÜREL 2011 2012 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Türkiye'de SO2 Kirliliğinin Uzaktan Algılama Yöntemi ile Değerlendirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Burçak KAYNAK TEZEL 2014 - TÜBİTAK -
Türkiye'de AB Çevre Mevzuatı ile uyumlu tehlikeli atık yönetimi Prof. Dr. İsmail TORÖZ 2009 2012 TÜBİTAK KAMAG
Türkiye elektirk sektöründe CO2 emisyonu azaltma potansiyelinin enerji-çevre modeli ile analizi Prof. Dr. Erdem GÖRGÜN 2010 2010 İTÜ BAP/Doktora
Tuzlu ve acı suların yenilenebilir enerji kaynakları ile kırsal alanlarda kullanılabilmesi için tuzsuzlaştırma sistemleri uygulamaları (ADIRA) Prof. Dr. Seval SÖZEN 2003 2006 Uluslararası AB
Trihalometan (THM) ve n-nitrosodimetilamin (NDMA) oluşumunun karşılaştırmalı olarak incelenmesi Doç. Dr. Elif PEHLİVANOĞLU MANTAŞ 2011 2012 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Trends in academic education and man power requirement in environmental engineering Prof. Dr. Derin ORHON 1987 1987 Uluslararası NATO CCMS
Treatability of Bisphenol A by the Fenton's Reagent and Effects on Toxicity Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON 2012 2013 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Toprak örneklerinde polikorlubifenil (PCB) kirliliğinin araştırılması ve yasal sınır değerlerin uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi Prof. Dr. Cumali KINACI 2011 2013 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Tekstil hazırlama, boyama ve apreleme proseslerinde kullanılan kimyasalların kirletici etkileri ve en uygun entegre arıtma teknolojileri Prof. Dr. Fatoş GERMİRLİ BABUNA 2004 2005 İTÜ BAP/ARGE
Tekstil endüstrisinde su tüketiminin minimizasyonu Prof. Dr. Erdem GÖRGÜN 2011 2013 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Tekstil endüstrisinde kullanılan yüzeyaktif maddelerin H2O2/UV-C prosesi ile kimyasal arıtılabilirliği Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON 2005 2006 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Tekstil endüstrisinde kullanılan refrakter kimyasalların ozon ile oksidasyonu, proses optimizasyonu ve kinetiğinin incelenmesi Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON 2004 2005 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Tekstil endüstrisinde kullanılan boya taşıyıcılarının arıtılabilirliği Prof. Dr. Fatoş GERMİRLİ BABUNA 2004 2004 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Tekstil endüstrisinde kullanılan anyonik, katyonik ve noniyonik yüzey aktif maddelerinde oksidasyon ve biyolojik aktif çamur prosesleri ile entegre arıtımı Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON 2010 2012 İTÜ BAP/GAP
Tekstil endüstrisi yünlü kumaş son işlemlerinde geri kazanım ve yeniden kullanım Prof. Dr. Fatoş GERMİRLİ BABUNA 2000 2002 İTÜ BAP/ARGE
Tekstil endüstrisi yünlü kumaş son işlemlerinde geri kazanım ve yeniden kullanım Prof. Dr. Fatoş GERMİRLİ BABUNA 2000 2002 TÜBİTAK YDABAG
Tekstil endüstrisi yarımcı maddelerinden lignin sülfonik asidin arıtılabilirliği Prof. Dr. Fatoş GERMİRLİ BABUNA 2006 2007 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Tekstil endüstrisi yardımcı maddelerinden naftalen sülfonik asidin arıtılabilirliği Prof. Dr. Fatoş GERMİRLİ BABUNA 2006 2007 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Tekstil endüstrisi radyoaktif boya banyolarının elektrokimyasal yöntemler ile arıtımı Prof. Dr. Işık KABDAŞLI 2005 2006 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Tekstil endüstrisi boyama atıksularının biyolojik arıtılabirliği Prof. Dr. Fatoş GERMİRLİ BABUNA 1997 1997 İTÜ Eğitim-Öğretim
Tekstil endüstrisi ayrılmış akımların membran prosesler ile geri kazanımının araştırılması Prof. Dr. İsmail KOYUNCU 2010 2010 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Tekstil endüstrisi atıksularının membran teknolojisi ile geri kazanımı ve arıtılması Prof. Dr. Seval SÖZEN 2006 2010 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Tekstil endüstrisi atıksularının arıtımına toksisite bazlı yaklaşım Prof. Dr. Süreyya MERİÇ 2001 2003 TÜBİTAK -
Tekstil endüstrisi atıksularının arıtımına toksisite bazlı yaklaşım Prof. Dr. Süreyya MERİÇ 2002 2003 TÜBİTAK İÇTAG
Tekstil endüstrisi atık suları için uygun arıtma teknolojileri Prof. Dr. Fatoş GERMİRLİ BABUNA 1997 1999 İTÜ BAP/ARGE
Tehlikeli maddelerin çevresel risk değerlendirmesi Prof. Dr. İlhan TALINLI 1997 1999 DPT -
Tehlikeli atıkların tanım, tespit ve yönetim projesi Prof. Dr. İlhan TALINLI 2004 2005 İTÜ BAP/ARGE
Tehlikeli atıklar için saptama kriteri: Toksisite değelendirmesi Prof. Dr. İlhan TALINLI 2011 2013 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Tehlikeli atıklar için en uygun yönetim mekanizmalarının belirlenmesi Prof. Dr. İlhan TALINLI 2007 2008 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Technical assistance for environmental heavy-cost investment planning, Turkey Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK 2004 2004 Uluslararası COWI
Tavuk Atıklarının Havasız Arıtımı Sonrasında Anammox Yolu ile Amonyak Gideriminin Araştırılması Doç. Dr. Çiğdem YANGIN GÖMEÇ 2015 - İTÜ BAP/ARGE
Tavuk atıklarının farklı aşı çamuru içeren reaktörlerde havasız arıtılabilirliklerin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi Doç. Dr. Çiğdem YANGIN GÖMEÇ 2011 2013 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Tarıma dayalı endüstrilerin atıksu karakterizasyonu ve biyolojik arıtılabilirliği Prof. Dr. Fatoş GERMİRLİ BABUNA 1997 1999 TÜBİTAK -
Sızıntı sularının parçacık boyut dağılımı esaslı KOİ fraksiyonlarının belirlenmesi ve arıtılabilirliği Prof. Dr. Seval SÖZEN 2010 2011 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Sızıntı sularının evsel atıksular ile birlikte nitrifikasyon-denitrifikasyon prosesi ile arıtılması Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK 2010 2011 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Süt ve süt endüstrisi atıksularının membran teknolojisi kullanılarak arıtılması ve geri kazanılmasın Prof. Dr. Mustafa TURAN 2000 2000 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Sülfatlı atıksuların anaerobik arıtımında etkin olan mikrobiyal türlerin FİSH yöntemiyle tanımlanması ve biyogaz üretiminin optimizasyonu Prof. Dr. Orhan İNCE 2004 2006 İTÜ BAP/ARGE
Sülfatlı atıksuların anaerobik arıtımında etkin olan mikrobiyal türlerin Fish yöntemiyle tanımlanması ve biyogaz üretiminin optimizasyonu Prof. Dr. Orhan İNCE 2005 2007 İTÜ BAP/ÇAP
Sülfat içeren atıksularının baryum ve alüminyum tuzları kullanılarak arıtımının incelenmesi Prof. Dr. Olcay TÜNAY 1997 1997 İTÜ Eğitim-Öğretim
Sülfat içeren atıksuların kalsiyum ile çökelmesine etki eden faktörlerin incelenmesi Prof. Dr. Olcay TÜNAY 1997 1997 İTÜ Eğitim-Öğretim
Sulu çözeltilerden alkol etoksilatların fenton ve H2O2/UV prosesi ile arıtımı Prof. Dr. Işık KABDAŞLI 2011 2012 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Sulu fazlı endüstriyel tekstil biyositlerin ileri oksidasyonu: Biyokütle inhibisyonu ve akut toksisite üzerine etkileri Prof. Dr. Gülen İSKENDER 2004 2004 İTÜ BAP/ARGE
Sulu fazda penisilin prokain G'nin ozon/hidrojen peroksit prosesi ile arıtımı Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON 2004 2005 İTÜ BAP/ARGE
Sulardan arsenik giderimi Prof. Dr. Cumali KINACI 2009 2010 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Sulardaki Fe(ll) ve Mn (ll) konsantrasyonu ile filtre yük kayıpları ve geri yıkama periyodu arasındaki ilişkinin belirlenmesi Prof. Dr. Cumali KINACI 2004 2006 İTÜ BAP/Doktora
Substrat kompozisyonunun depolama mekanizması üzerine etkisi Prof. Dr. Seval SÖZEN 2012 2013 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Su ve atıksu arıtımında kullanılan membranlarda biyokirlenmeyi önleyen yeni metotların geliştirilmesi ve uygulanması Prof. Dr. Süleyman ÖVEZ 2012 2014 TÜBİTAK ÇAYDAG
Su ve Atıksu Arıtımında Kullanılan Membranlarda Biyokirlenmeyi Önleyen Yeni Metotların Geliştirilmesi ve Uygulanması Prof. Dr. Süleyman ÖVEZ 2012 2014 TÜBİTAK ÇAYDAG
Su ortamında organik kimyasalların davranışlarının belirlenmesi ve reaksiyonlarının incelenmesi Prof. Dr. Ayşegül TANIK 2000 2000 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Su Dağıtım Şebekelerinde PMA - QPCR Tabanlı Erken Patojen Tespit Sistemi Geliştirilmesi Prof. Dr. Orhan İNCE 2014 - İTÜ BAP/Doktora
Strategies for ecologically sound and sustainable urban development Prof. Dr. Ahmet SAMSUNLU 1992 1992 Uluslararası UN Economic Commission for ABrope & T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Seçilen bir sentetik hormonun nitrifikasyon projesi üzerine olan akut ve kronik etkilerinin araştırılması Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2010 2011 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Seçilen bir sentetik hormonun nitrifikasyon projesi üzerine olan akut ve kronik etkilerinin araştırılması Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2010 2011 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Seçilen antibiyotiklerin aerobik ortamda çoğalma prosesi üzerine olası akut ve kronik etkilerinin araştırılması Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2010 2011 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Seçilen antibiyotiklerin aerobik ortamda çoğalma prosesi üzerine olası akut ve kronik etkilerinin araştırılması Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2010 2011 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Sakhnin center as a model for environmental education and Uluslararası cooperation on advanced wastewater treatment(A-WWT) in rural areas Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK 2004 2006 Uluslararası AB
Saf kültür ve aktif çamur kullanılarak, gıda endüstrisi atıklarından, fermentasyon ile PHA ve sitrik asit üretimi Doç. Dr. Nevin ÖZGÜR YAĞCI 2008 2009 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Sabri Ergun denkleminin küresel olmayan malzemeler için geçerliliğinin araştırılması Doç. Dr. İbrahim DEMİR 2009 2010 İTÜ BAP/ARGE
Sabit ve akışkan yataklı zeolit kolon reaktörlerde tekstil endüstrisi atıksularından reaktif boyaların giderilmesi ve geri kazanımın araştırılması Prof. Dr. Mustafa TURAN 2006 2008 TÜBİTAK ÇAYDAG
Reaktif azo boyarmaddelerinin zeolit konon reaktörde adsorpsiyon yoluyla giderilmesi Prof. Dr. Mustafa TURAN 2006 2008 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Project on Control Of Hazardous Substances Doç. Dr. Özlem KARAHAN ÖZGÜN 2013 - OSİB OSİB
Plastifiyan ve organik kimya endüstrisi kirlenme profili ve arıtılabilirlik çalışması Prof. Dr. Derin ORHON 1984 1984 İTÜ BAP/ARGE
Plak çerçeve modüllü membran biyoreaktörde atıksu arıtımının araştırılması Prof. Dr. Mustafa TURAN 2011 2013 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Pinch su optimizasyonunun bir endüstri özelinde incelenmesi Prof. Dr. Erdem GÖRGÜN 2011 2013 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Pilot ölçekli batık membran sistemleri ile içme suyu arıtımı Prof. Dr. İsmail KOYUNCU 2010 2010 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Pilot project for MEDPOL Programme under UNEP-MAP, Control of chromium and BOD releases from tanneries in Turkey Prof. Dr. İsmail TORÖZ 2010 2011 Uluslararası UNEP - MAP
PHA depolayan mikroorganizmaların seçimini etkileyen faktörler Prof. Dr. Rüya TAŞLI TORAMAN 2005 2010 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Peyniraltı atıksularının iki fazlı anaerobik arıtımında asit fazının optimumu işletme koşullarının belirlenmesi Prof. Dr. Orhan İNCE 2001 2001 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Petrol ve doğalgaz üretim atıksularının pilot ölçekli arıtımı Prof. Dr. İsmail KOYUNCU 2011 2012 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Petrol ve doğal gaz üretim faaliyetleri sonucu oluşan atıksuların yönetimi Prof. Dr. İsmail KOYUNCU 2008 2011 TÜBİTAK KAMAG
Petrol Türevi Atıkların Anaerobik Biyodegradasyon Verimliliğinin Geliştirilmesi- SIFIRATIK Prof. Dr. Orhan İNCE 2016 2019 Uluslararası TÜBİTAK & BMBF
Petrol İçeren Rafineri Çamurlarının Arıtımı Prof. Dr. Orhan İNCE 2012 - İTÜ BAP/Doktora
Pestisitlerin topraktaki davranışları ve su ortamının etkileri Prof. Dr. Ayşegül TANIK 1999 1999 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Pertisitlerin topraktaki adsorpsiyon katsayılarının doğru tespit edilmesi Prof. Dr. Mustafa S. YAZGAN 2004 2004 İTÜ BAP/ARGE
Pamuklu tekstil endüstri boyahane atıksularının memran teknolojisi ile geri kazanılması ve tuz Prof. Dr. Dinçer TOPACIK 2000 2001 İTÜ BAP/Doktora
Ozonlamanın mikroflokülasyon üzerine etkisi Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK 1999 2000 İTÜ BAP/Doktora
Ozonlama sırasında bromat oluşumu ve bromat oluşumuna katalizör etkisi Prof. Dr. Hasan Z. SARIKAYA 2000 2001 İTÜ BAP/Doktora
Organize sanayi bölgelerinde çevre kirliliğini minimize edici teknolojilerin ve maliyet boyutlarının belirlenmesi Prof. Dr. Hasan Z. SARIKAYA 1995 1995 TÜBİTAK -
Organik kimya endüstrisi atıksularının çözünmüş hava yüzdürmesi yöntemi ile arıtılabilirliğinin araştırılması Prof. Dr. Olcay TÜNAY 1986 1986 İTÜ BAP/ARGE
Organik katı atıkların aktif çamur ile birlikte iki kademeli anaerobik arıtımının incelenmesi Prof. Dr. Ali Fuat AYDIN 2009 2010 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Organik katı atıklardan biyomembran reaktörde biyohidrojen üretimi Dr. Öğr. Üyesi Mahmut ALTINBAŞ 2011 2013 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Organik atıkların iki kademeli (hipertermofilik - mezofilik) anaerobik arıtımı Prof. Dr. Cumali KINACI 2011 2013 İTÜ BAP/Doktora
Oksidasyon havuzu tipi aktif çamur tesislerinin dinamik kirlilik yükleri altında modellenmesi ve havalandırıcı seçiminin nütrient giderimi verimine etkisinin incelenmesi Prof. Dr. Fatoş GERMİRLİ BABUNA 2004 2005 İTÜ BAP/ARGE
NOx Emisyonlarının Uydu NO2 Verileri ve Yer Ölçümleri Kullanılarak İyileştirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Burçak KAYNAK TEZEL 2011 2015 Uluslararası AB FP7 & Marie Curie IRC
Noniyonik ve anyonik yüzey aktiflerinin demir (III) bazlı fotokatalitik oksidasyonu Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON 2008 2010 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Nonilfenol ve Nonilfenol Etoksilatların Nitrifikasyon Prosesi Üzerine Etkileri Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2015 - İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Nonil fenol etoksilatin biyolojik olarak arıtılabilirliğinin incelenmesi Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2010 2011 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Nanopartiküllerin su ortamındaki davranışı ve etkileri Prof. Dr. İlhan TALINLI 2012 2015 İTÜ BAP/Doktora
Nanokompozit İnce Başluklu (Hollow) Fiber (HF) Nanofiltrasyon (NF) Membranlarının Üretimi ve İçme Suyu Arıtımı İçin Uygulanması Dr. Öğr. Üyesi Esra ATEŞ GENCELİ 2014 2017 TÜBİTAK ÇAYDAG
Naftalen sülfonatların fotokatalitik ileri oksidasyon yöntemleri ile arıtabilirliklerinin incelenmesi Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON 2007 2008 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Naftalen sülfonatların elektroagülasyon prosesi ile arıtımının incelenmesi ve ara ürünlerin toksisitelerinin belirlenmesi Doç. Dr. Tuğba ÖLMEZ HANCI 2010 2012 İTÜ BAP/GAP
Mısır işlemesi atıksularının anaerobik arıtımının modellenmesi Prof. Dr. Cumali KINACI 2005 2005 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Modifiye edilmiş zeolit yataklı kolon reaktörde tekstil endüstrisi boyahane atıksularından renk giderilmesi Prof. Dr. Mustafa TURAN 2006 2007 İTÜ BAP/Doktora
Mineralojik özellikleri belirlenmiş Türk klinoptilolitlerinin iyon değişimi yöntemi ile amonyum giderim kapasitelerinin irdelenmesi Prof. Dr. Bilsen BELER BAYKAL 2006 2007 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Mikrokirleticilerin atıksu arıtma tesislerinde arıtılabilirliğinin araştırılması Doç. Dr. Didem OKUTMAN TAŞ 2015 2018 TÜBA GEBİP
Mikrobiyal yakıt hücresinde nişastanın substrat olarak kullanıldığı şartlarda karbon giderimi ve elektrik üretimi Doç. Dr. Özlem KARAHAN ÖZGÜN 2010 2010 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Mikrobiyal yakıt hücresinde bira atıksuyunun kullanıldığı şartlarda karbon giderimi ve elektrik üretimi Doç. Dr. Özlem KARAHAN ÖZGÜN 2011 2013 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Metal son işleme tesisinin atıksularının biyolojik arıtılabilirliğinin incelenmesi Doç. Dr. Didem OKUTMAN TAŞ 2011 2013 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Metal iyonlarını evrensel ve endüstriyel atıksu arıtma çamurlarının flokülasyon ve susuzlaştırma özellikleri üzerindeki etkilerinin araştırılması Prof. Dr. Olcay TÜNAY 2001 2001 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Membran biyoreaktörlerin kısıtlı ışletme koşullarında (düşük hidrolik bekletme ve düşük çamur bekletme süreleri uygulanarak) karbon giderimine yönelik performansının incelenmesi ve oluşan çamurun yakıt olarak kullanımının değerlendirilmesi Prof. Dr. Seval SÖZEN 2010 2012 TÜBİTAK ÇAYDAG
Mega kentler ve su havzaları yöntemi ömerli havzasında hızlı kentsel gelişme ve çevresel etkileşimler Prof. Dr. Bilsen BELER BAYKAL 2001 2001 İTÜ BAP/ARGE
Maya endüstrisi atıksuyundan anaerobik membran biyoreaktör ile biyohidrojen üretimi Dr. Öğr. Üyesi Mahmut ALTINBAŞ 2011 2012 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Marmara denizi sedimentlerinin, anoksik koşullarda petrol kirliliğinin biyoıslahı potansiyellerinin belirlenmesi Prof. Dr. Orhan İNCE 2007 2009 İTÜ BAP/Doktora
Management of Domestic/Urban Treatment Sludge Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2010 2013 TÜBİTAK KAMAG
Lineer olmayan mikrobiyal büyüme dinamiği ve atıksu arıtma reaktörleri üzerine etkisi Prof. Dr. Orhan İNCE 2008 2011 İTÜ BAP/Doktora
Lagünlerin sürdürülebilir yönetimi için ekosistem modellemesi Prof. Dr. İ. Ethem GÖNENÇ 2000 2003 TÜBİTAK YDABAG
Lagün sistemlerin ötrafikasyon modellemesi ve nütrient çevrimleri Prof. Dr. İ. Ethem GÖNENÇ 1999 2001 İTÜ BAP/Doktora
Küçük yerleşim birimleri için uygun atıksu arıtma alternatiflerinin araştırılması: Yamula Baraj Havzasında bir örnek çalışma Prof. Dr. Mustafa TURAN 2008 2011 TÜBİTAK KAMAG
Küresel olmayan malzemelerin porozlu yatak hidroliği Doç. Dr. İbrahim DEMİR 2007 2008 İTÜ BAP/Doktora
Küresel olmayan malzemelerin akışkanlaşma sırasındaki davranışlarının incelenmesi Prof. Dr. Cumali KINACI 2007 2009 İTÜ BAP/Doktora
Köyceğiz-Dalyan lagünü ve havzasının modellenmesi Prof. Dr. İ. Ethem GÖNENÇ 1998 2000 İTÜ BAP/ARGE
Köyceğiz Dalyan sisteminde yayılı nütrient yüklerinin SWAT ile tahmini Prof. Dr. Melike GÜREL 2010 2012 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Köyceğiz Dalyan lagün sisteminin hidrolik modellenmesi Prof. Dr. İ. Ethem GÖNENÇ 2001 2002 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Kompleks olarak bağlı ağır metal içerikli atıksuların elektrokoagülasyon ile arıtımı Prof. Dr. Işık KABDAŞLI 2008 2008 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Klinoptilolit ile evsel atıksulardan gübre etkin maddelerinin giderim ve geri kazanım olanağının incelenmesi Prof. Dr. Bilsen BELER BAYKAL 2009 2010 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Kimyasal arıtma uygulamalarının organik maddelerin yapıları üzerindeki etkisinin araştırılması: Karasu ile örnek çalışma Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON 2012 2013 İTÜ BAP/Doktora
Kimyasal Arıtma Uygulamalarının Organik Maddelerin Yapıları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması: Karasu ile Örnek Çalışma Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON 2011 2013 İTÜ BAP/Doktora
Kesikli besleme koşullarının mikrobiyal çoğalma kinetiği üzerine etkisinin incelenmesi Doç. Dr. H. Güçlü İNSEL 2010 2010 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Kentsel atıksuların öğütülmüş mutfak atıkları ile birlikte arıtımı ve yenilenebilir enerji kazanımı Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK 2012 2012 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Kağıt sanayi araştırma ve uygulama merkezi kurulması projesi Prof. Dr. Veysel EROĞLU 1997 1999 DPT -
Kaynakta ayrılmış idrardaki nütrientlerin klinoptilolitle geri kazanımı ve tarımda uygulanabilirliğinin incelenmesi Prof. Dr. Bilsen BELER BAYKAL 2008 2010 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Katı atıkların toplanmasında coğrafi bilgi sistemi destekli düzergah optimasyonu Prof. Dr. Cumali KINACI 2001 2002 İTÜ BAP/Doktora
Katı atık sızıntı suyu miktarının azaltıcı yönetim stratejileri Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK 2011 2013 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Katı atık sızıntı sularının evsel atıksularla birlikte iki kademeli arıtımı Prof. Dr. Veysel EROĞLU 2001 2003 İTÜ BAP/Doktora
Karbon giderimine yönelik membran biyoreaktörlerin kısıtlı işletme koşullarında proses performansının araştırılması Prof. Dr. Seval SÖZEN 2010 2011 İTÜ BAP/Doktora
Karadeniz Zooplanktonunda Hızlı Tür Tayini için bir Yöntem Prof. Dr. Orhan İNCE 2013 2016 TÜBİTAK ÇAYDAG
Kara kökenli kirletici kaynaklarda besi maddesi hareketlerinin incelenmesi Prof. Dr. Ayşegül TANIK 1999 1999 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Kanserojen ve endokrin bozucu ftalitik asit esterlerinin kimyasal oksidasyon yöntemleriyle arıtımı ve detoksifikasyonu Prof. Dr. Işık KABDAŞLI 2009 2011 İTÜ BAP/ARGE
K-struvit çöktürmesinin uygulama esaslarının belirlenmesi Prof. Dr. Işık KABDAŞLI 2008 2008 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
K-asitin fotokimyasal oksidasyonunun modellenmesi ve aktif çamur inhibisyonuna etkilerinin incelenmesi Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON 2009 2010 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
K-asidin ozonlama prosesi ile arıtımı ve ara ürün tayini Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON 2010 2011 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
K-asidin elektrokoagülsyon prosesi ile arıtımının cevap yüzey yöntemi kullanılarak optimizasyonu Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON 2010 2012 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
İçsel solunum ve fermentasyon ürünlerinin karbon kaynağı olarak kullanıldığı ortamlarda denitrifikasyon kinetiği Prof. Dr. Derin ORHON 1997 1999 TÜBİTAK -
İçsel solunum ve fermantasyon ürün. karbon kayn.ol.kull. ortam denitrifikas. kir. Prof. Dr. Seval SÖZEN 1997 1999 İTÜ BAP/ARGE
İçme suyu dağıtım sistemlerinde CBS tabanlı su kalitesi yönetimi Prof. Dr. Lütfi AKÇA 2004 2005 İTÜ BAP/Doktora
İçme sularında zenginleştirilmiş koagülasyon yöntemi ile organik madde giderimi Prof. Dr. İsmail TORÖZ 2004 2005 İTÜ BAP/Doktora
İçme sularında UV spektroskopi metodu ile trihalometan oluşumunun izlenmesi Prof. Dr. İsmail TORÖZ 2006 2009 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
İçme sularında haloasetik asit oluşumunda etkili faktörlerin korelasyonunun çıkarılması Prof. Dr. İsmail TORÖZ 2004 2004 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
İyon değiştirici kullanımı ile amonyak giderimi Prof. Dr. Bilsen BELER BAYKAL 1995 1996 İTÜ BAP/ARGE
İstanbul'da polisiklik aromatik hidrokarbonların atmosferik birikiminin ve konsantrasyon dağılımının belirlenmesi Prof. Dr. Kadir ALP 2005 2008 TÜBİTAK TBAG
İstanbul'da polisiklik aromatik hidrokarbonların (PAH's) partikül ve gaz gazındaki konsantrasyon değerlerinin ve kaynaklarının belirlenmesi Prof. Dr. Kadir ALP 2007 2010 İTÜ BAP/Doktora
İstanbul'da içme suyu temin edilen yüzeysel su kaynaklarında pestisit kirlenmesi araştırılması Prof. Dr. İsmail TORÖZ 2011 2013 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
İstanbul Ömerli hamsuyuna ön oksidasyon amacıyla verilen kloroksitin DYÜ oluşum potansiyelinin incelenmesi Prof. Dr. İsmail TORÖZ 2010 2011 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi atıksu arıtma tesisi ön çöktürme çıkış suyunda, karbon ve azot giderimin araştırılması Prof. Dr. Derin ORHON 2001 2002 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
İstanbul Büyükşehir Belediyesi kompost tesislerinde üretilen kompostun bitki yetiştiriciliğinde ve çim sahalarda gübre olarak kullanılabilirliğinin araştırılması Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK 2006 2009 TÜBİTAK KAMAG
İstanbul Büyükçekmece ve Ömerli yüzeysel su kaynaklarındaki doğal organik maddelerin fiziksel ve kimyasal fraksiyon dağılımlarının incelenmesi ve fraksiyonların DYÜ oluşumundaki etkinliklerinin belirlenmesi Prof. Dr. İsmail TORÖZ 2010 2010 İTÜ BAP/Doktora
İstanbul atıksu arıtma tesislerinin tasarım ve işletme parametrelerinin dinamik model simülasyonları ile belirlenmesi Doç. Dr. H. Güçlü İNSEL 2010 2012 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
İnsan idrarının gübre olarak dolaylı kullanımında klinoptilolite muamele ve alternatifleri Prof. Dr. Bilsen BELER BAYKAL 2011 2013 İTÜ BAP/Doktora
İnsan idrarındaki azot ve forsforun kimyasal çöktürmesi ile geri kazanımı Prof. Dr. Işık KABDAŞLI 2011 2012 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
İleri Oksidasyon Proseslerinin Toksisiteye Yönelik Kontrolü: Fenol Türevleri Üzerine bir Vaka Çalışması Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON 2011 2012 TÜBİTAK HDEP
İleri oksidasyon proseslerinin penisilin atıksularına ilaç endüstrisi atıksularında organik madde giderim hızına ve zehirliliğe etkisi Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2003 2004 DPT -
İleri oksidasyon proseslerinin ilaç endüstrisi atıksularında organik madde giderim hızına ve zehirliliğe etkilerinin araştırılması Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON 2002 2004 TÜBİTAK İÇTAG
İleri biyolojik atıksu arıtma tesislerinin tasarım kriterlerinin incelenmesi ve model bazlı proses optimizasyonu Prof. Dr. Seval SÖZEN 2008 2011 İTÜ BAP/ARGE
İleri biyolojik atıksu arıtma tesisi çamurlarının kompostlaştırılmasında farklı katkı maddelerinin etkilerinin incelenmesi Doç. Dr. İbrahim DEMİR 2004 2004 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
İlaç endüstrisi formülasyon alt katagorisi için kaynak bazında atıksu Prof. Dr. Olcay TÜNAY 2001 2001 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
İlaç atıksularının arıtımında etkin olan makroorganizmaların karakterizasyonu Prof. Dr. Orhan İNCE 2000 2002 İTÜ BAP/Doktora
İki farklı saf kültür (V.fischeri ve P.subcapitata) ve aktif çamur biyokütlesi üzerinde triklosan toksisitesinin belirlenmesi Doç. Dr. Elif PEHLİVANOĞLU MANTAŞ 2010 2011 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
İdrardan amonyum geri kazanımında klinoptilolit ile iyon değişiminin yeri Prof. Dr. Bilsen BELER BAYKAL 2004 2005 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Investigation of toxicity and inhibition in hazardous wastes from metal finishing industry Prof. Dr. İlhan TALINLI 2005 2005 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Investigation of toxic effect in Marmara shoreline: Oil spill from volgoneft-248 accident Prof. Dr. İlhan TALINLI 2005 2007 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Industrial wastewater rABse in textile industry by application of appropriate membrane treatment technology and investigating pre-treatment methods, fouling phenomenon, and cleaning of fouled membranes Prof. Dr. İsmail KOYUNCU 2009 2012 TÜBİTAK ÇAYDAG
Improvement of NOx emissions with satellite NO2 retrievals and ground observations (IMNOXE) Dr. Öğr. Üyesi Burçak KAYNAK TEZEL 2011 2015 Uluslararası AB
Impact of Climate Change on Water Resources Doç. Dr. Özlem KARAHAN ÖZGÜN 2014 - OSİB OSİB
Hücre dışı polimerik madde kaynaklı membran kirliliğinin azaltılması Prof. Dr. Cumali KINACI 2009 2010 İTÜ BAP/Doktora
Hidrokarbon içeren tuzlu atıksuların memran biyoreaktör (MBR) ile arıtımı Prof. Dr. İsmail KOYUNCU 2009 2010 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Hayvan atıklarının farklı bir substrat kaynağı ile birlikte havasız arıtımının incelenmesi Doç. Dr. Çiğdem YANGIN GÖMEÇ 2010 2011 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Havza modellemesi uygulamalarının toprak araştırması ve analizleriyle desteklenmesi Prof. Dr. Ayşegül TANIK 2004 2004 İTÜ BAP/ARGE
Hatay'ın Erzin ilçesinde yapılması planlanan doğalgaz çevrim santralinin hava kalitesine olan etkisinin hava kalite modeli yardımıyla belirlenmesi Prof. Dr. Kadir ALP 2011 2013 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Hassas alanların ve kentsel atıksu arıtım esaslarının belirlenmesi Prof. Dr. İsmail TORÖZ 2010 2013 TÜBİTAK KAMAG
Hareketli ortamlı ardışık kesitli reaktörlerin davranışları Prof. Dr. Erdem GÖRGÜN 2000 2002 TÜBİTAK YDABAG
Hareketli ortamlı ardışık kesitli reaktörlerde karbon ve besi maddesi giderimi Prof. Dr. Derin ORHON 2000 2002 İTÜ BAP/Doktora
Haliçte dipsel çamur kirliliği ve uzaklaştırılması sorunu Prof. Dr. Olcay TÜNAY 1978 1978 TÜBİTAK -
Haliç dip çamurunun ve suyunun özelliklerinin belirlenmesi Prof. Dr. Cumali KINACI (Co-PI) 1997 1997 İTÜ BAP/ARGE
Haliç dip çamurunun ve suyunun özelliklerinin belirlenmesi Prof. Dr. Ünel KÖKLÜ (Co-PI) 1997 1997 İTÜ BAP/ARGE
H-asitin Foto-Fenton oksidasyonunun modellenmesi ve toksisitesine etkisi Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON 2009 2010 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Gıda endüstrisi kaynaklı koku emisyonlarının kontrol stratejilerinin geliştirilmesi Prof. Dr. Kadir ALP 2011 2012 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Glikoz ile beslenen ardışık kesikli sistemlerde değişik yüklemelerin depolama özelliklerine etkilerinin deneysel olarak belirlenmesi Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2005 2010 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Ftalik asit esterlerinin elektrokoagülasyon yöntemi ile arıtımı Prof. Dr. Işık KABDAŞLI 2008 2008 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Fosforik asit üretimi yan ürünü olan fosfojps için çevresel risk değerlendirilmesi Prof. Dr. İsmail TORÖZ 2010 2011 İTÜ BAP/Doktora
Filtrasyonla Fe(II) ve Mn(II) giderme verimine partikül çapları, sayıları ve bulanıklığın etkisinin araştırılması Prof. Dr. Cumali KINACI 2006 2008 TÜBİTAK ÇAYDAG
Filtrasyonla demir ve mangan giderim verimi ile partikül çapları ve bulanık arasındaki ilişkinin belirlenmesi Prof. Dr. Cumali KINACI 2004 2006 İTÜ BAP/ARGE
Farklı tip katı atıkların anaerobik ve aerobik kompostlaşabilirliğinin araştırılması Prof. Dr İzzet ÖZTÜRK 2001 2001 DPT -
Farklı tip arıtma çamurlarını organik evsel katı atıklarla birlikte kompostlaşabilirliliğinin araştırılması Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK 2000 2001 İTÜ BAP/Doktora
Farklı PHA depolama kapasitesine sahip aktif çamurlardaki mikrobiyolojik çeşitliliğin moleküler yöntemler ile belirlenmesi Prof. Dr. Orhan İNCE 2008 2009 İTÜ BAP/Doktora
Farklı antibiyotiklerin aerobik ortamda düşük çamur yaşında biyolojik olarak ayrışabilirliğinin incelenmesi Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2010 2011 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Farklı antibiyotiklerin aerobik ortamda düşük çamur yaşında biyolojik olarak ayrışabilirliğinin incelenmesi Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2010 2011 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Evsel/kentsel arıtma çamurlarının yönetimi Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2010 2013 TÜBİTAK KAMAG
Evsel/kentsel arıtma çamurlarının anaerobik stabilizasyonunda ultrasonik dezentegrasyonun etkisinin araştırılması Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2011 2013 İTÜ BAP/ARGE
Evsel/kentsel arıtma çamurlarının anaerobik stabilizasyonunda ultrasonik dezentegrasyonun etkisinin araştırılması Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2011 2013 İTÜ BAP/ARGE
Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Yönetimi Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2010 2013 TÜBİTAK KAMAG
Evsel ve endüstriyel atıksularda toksisite araştırması Prof. Dr. Süreyya MERİÇ 2001 2002 İTÜ BAP/ARGE
Evsel atıksuların doğal sıcaklık ortamında anaerobik arıtımı Prof. Dr. Cumali KINACI 2005 2005 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Evsel atıksuların doğal ortam sıcaklıklarında havasız çamur yataklı reaktörlerde arıtımı ve ilave kimyasal arıtma uygulamaları Doç. Dr. Çiğdem YANGIN GÖMEÇ 2008 2008 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Evsel atıksuların anaerobik arıtılabilirliği ve proses kinetiğinin araştırılması Prof. Dr. Izzet ÖZTÜRK 1991 1991 TÜBİTAK -
Evsel atıksularda çökebilen organik maddelerin hidroliz modellenmesi Prof. Dr. Derin ORHON 2001 2002 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Evsel atıksularda partikül boyut dağılımı ve KOİ fraksiyonasyonu arasındaki korelasyonun incelenmesi Prof. Dr. Derin ORHON 2006 2006 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Evsel atıksularda besi maddesi (azot, fosfor) gideren tek kademeli aktif çamur sistemlerinin tasarımı için standart oluşturulması Prof. Dr. Derin ORHON 1997 1999 TÜBİTAK -
Evsel atıksular ve organik katı atıkların birlikte arıtımı yoluyla yenilenebilir enerji (biyometan) geri kazanım teknolojilerinin araştırılması Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK 2006 2009 TÜBİTAK KAMAG
Evsel atıksu tesisi çamurlarının anaerobik çürütücüde bertarafı ve farklı işletme koşullarının mikrobiyal komünite üzerine etkisinin değerlendirilmesi Prof. Dr. Orhan İNCE 2010 2011 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Evsel atıksu arıtma tesislerinde Diklofenak'ın arıtılabilirliğinin araştırılması Doç. Dr. Didem OKUTMAN TAŞ 2012 2014 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Çamurlarının Anaerobik Çürütücüde Bertarafı ve Farklı İşletme Koşullarının Mikrobiyal Komünite Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Orhan İNCE 2010 - İTÜ BAP/Doktora
Evsel atıksu aktif çamur sistemlerinin depolama kavramlı modellenmesi Prof. Dr. Seval SÖZEN 2012 2013 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Evsel atık suların doğal ortam sıcaklıklarında havasız perdeli reaktörlerde arıtımı ve ilave kimyasal arıtma uygulamaları Doç. Dr. Çiğdem YANGIN GÖMEÇ 2008 2009 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Enumaration of airborne microorganism: Microbial air quality in surrounding areas of operational full scale treatment plants in Istanbul Prof. Dr. Süleyman ÖVEZ 2006 2006 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Endüstriyel yüzey aktiflerin, aril sülfonatların ve bunların ileri oksidasyon ürünlerinin toksisitelerinin respirometrik araçlarla tayin edilmesi Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON 2008 2012 TÜBİTAK ÇAYDAG
Endüstriyel yardımcı kimyasallar ve tesis içi kontrol Prof. Dr. Fatoş GERMİRLİ BABUNA 2007 2008 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Endüstriyel yardımcı kimyasal maddelerin biyolojik ayrışabilirlik ve toksisite açısından araştırılması Prof. Dr. Fatoş GERMİRLİ BABUNA 2009 2011 İTÜ BAP/ARGE
Endüstriyel tesis emisyonlarını bilgisayar destekli raporlandırma ve değerlendirme otomasyonu Prof. Dr. Kadir ALP 2006 2009 TÜBİTAK KAMAG
Endüstriyel kirlenme kontrolünde veri toplama ve değerlendirme esasları Prof. Dr. Derin ORHON 1984 1984 İTÜ BAP/ARGE
Endüstriyel kaynaklı mikrokirleticilerin oksidasyonu Dr. Tuba TURAN ERTAŞ 1998 2000 İTÜ BAP/ARGE
Endüstriyel atıksuların arıtılmasında sepiyolitin adsorban olarak kullanılmasının araştırılması Prof. Dr. Mustafa TURAN 1999 2000 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Endüstriyel Atıksu Arıtımında Yeni Bir Yaklaşım: Aerobik Granüler Aktif Çamur Teknolojisi Doç. Dr. Özlem KARAHAN ÖZGÜN 2012 - TÜBİTAK -
Endüstriyel atıksu arıtımında yeni bir yaklaşım: Aerobik granüler aktif çamur teknolojisi Doç. Dr. Ebru DÜLEKGÜRGEN 2009 2012 TÜBİTAK ÇAYDAG
Endüstriyel atıksu arıtımında yeni bir yaklaşım: Aerobik granüler aktif çamur teknolojisi Doç. Dr. Ebru DÜLEKGÜRGEN 2009 2012 TÜBİTAK ÇAYDAG
Endosülfat'ın sulardan ozon ve UV kullanılarak giderilmesi Prof. Dr. Cumali KINACI 2000 2001 İTÜ BAP/Doktora
Endokrin bozucu dimetil ftalatın sülfat radikali bazlı fotokimyasal ileri oksidasyon prosesleri ile gideriminin araştırılması Doç. Dr. Tuğba ÖLMEZ HANCI 2011 2013 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Endokrin bozucu bileşiklerin sülfat radikali bazlı fotokimyasal ileri oksidasyon prosesleri ile arıtımı ve detoksifikasyonu Doç. Dr. Tuğba ÖLMEZ HANCI 2012 2013 İTÜ BAP/GAP
Endokrin Bozucu Bileşiklerin Fenton, Foto-Fenton ve nano-Sıfır Değerlikli Demir bazlı İleri Oksidasyon Prosesleri ile Arıtılabilirliği ve Proseslerin Ekotoksikolojik Etkilerinin İncelenmesi: Bisfenol A ile Örnek Çalışma Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON 2014 2015 TÜBİTAK HDEP
Ekolojik dengenin korunması ve sürdürülmesi açısından kentsel sistemlerin planlanması Prof. Dr. Ahmet SAMSUNLU 1994 1994 TÜBİTAK -
Ekmek mayası endüstrisi atıksularında ozon ve/veya hidrojen peroksit ile renk gideriminin araştırılması Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK 2011 2013 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Ekmek mayası atık sularından membran proseslerle renk giderimi Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK 2011 2013 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Düşük çamur yaşında işletilen batık membran biyoreaktör sistemlerinde arıtım performansının incelenmesi Prof. Dr. Seval SÖZEN 2011 2013 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Düşük çamur yaşı ile iletilen tam ölçekli arıtma tesislerinde dinamik biyogaz oluşum potansiyelinin model bazlı incelenmesi Doç. Dr. H. Güçlü İNSEL 2011 2013 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Düşük Masraflı Arıtma Teknolojilerinin Türkiye ŞartlarınaGöre Geliştirilmesi ve Marmara Bölgesi İçin Örnek Uygulama Projesi Doç. Dr. Çiğdem YANGIN GÖMEÇ 2006 2011 TÜBİTAK KAMAG
Doğal arıtma sistemlerinin geliştirilmesi Prof. Dr. Lütfi AKÇA 1997 1999 DPT -
Dispers boya banyo atıksularının koagülasyon ve elektrokoagülasyon ile arıtılabilirliğinin incelenmesi Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON 2006 2008 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Dinamik bir lagün sistemi için hidrodinamik ve su kalitesi modelleme yaklaşımı Prof. Dr. Melike GÜREL 2004 2004 İTÜ BAP/ARGE
Diklofenak’ın Evsel Atıksu Arıtma Tesislerindeki Gideriminin Araştırılıp Biyolojik Arıtılabilirliğinin Değerlendirilmesi Doç. Dr. Didem OKUTMAN TAŞ 2011 2014 TÜBİTAK ÇAYDAG
Değişken aralıklı havalandırmalı aktif çamur sistemi (AIAAS) Prof. Dr. Seval SÖZEN 2003 2004 Uluslararası AB
Değişik karbon kaynaklarında çalıştırılan aktif çamur sistemlerinde farklı çamur yaşlarında çoğalma ve depolama kinetiği Doç. Dr. Özlem KARAHAN ÖZGÜN 2009 2010 İTÜ BAP/Doktora
Değişik atıksularda hidroliz mekanizmasının ve dönüşüm oranının belirlenmesi Prof. Dr. Derin ORHON 1997 1999 TÜBİTAK -
Değişik atıksularda hidroliz mekanizmasının belirlenmesi Prof. Dr. Erdem GÖRGÜN 1998 2000 İTÜ BAP/ARGE
Dezentegre edilmiş biyolojik çamurun denitrifikasyon sistemlerinde karbon kaynağı olarak kullanılabilirliğinin araştırılması Prof. Dr. Nazik ARTAN 2010 2010 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Dezentegrasyon uygulaması ile anaerobik çamur stabilizasyon veriminin iyileştirilmesi Prof. Dr. Rüya TAŞLI TORAMAN 2009 2010 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Development of tools and guidelines for the promotion of the sustainable urban wastewater treatment and rABse in the agricultural production in the mediterranean countries (MEDAWARE) Prof. Dr. Derin ORHON 2003 2006 Uluslararası AB
Deri endüstrisi atıksularında magnezyum-amonyum-fosfat çöktürmesi ve bunun biyolojik arıtılabilirliği Prof. Dr. Olcay TÜNAY 2000 2001 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Deri endüstrisi atıksularında magnezyum amonyum fosfat çöktürmesi ile azot giderimi Prof. Dr. Olcay TÜNAY 2001 2001 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Deri endüstrisi atıksularında karbon giderimi ve nitrifikasyon-denitrifikasyon kinetiğinin belirlenmesi Prof. Dr. Derin ORHON 1997 1999 TÜBİTAK -
Deri endüstrisi atıksularında karbon giderimi Prof. Dr. Derin ORHON 1998 2000 İTÜ BAP/ARGE
Deri endüstrisi arıtılmış atıksulardaki kalıcı KOİ nin ozon oksidasyonu ile giderimi Prof. Dr. Olcay TÜNAY 2001 2001 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Denitrifikasyon Prosesinde Yüksek Sıcaklığın Sistem Bileşenleri Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2013 2014 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Denitrifikasyon prosesinde azotlu ara ürünlerin birikimi Doç. Dr. Didem AKÇA GÜVEN 2001 2003 TÜBİTAK -
Denitifikasyon prosesinde azotlu ara ürünlerinin birikimlerinin kinetik esasları Prof. Dr. Seval SÖZEN 2001 2003 İTÜ BAP/Doktora
Demir (lll) iyonu-bazlı Foto-Fenton oksidasyon proseslerinde ışık şiddetinin ve türünün irdelenmesi: K-asit üzerine bir çalışma Doç. Dr. Tuğba ÖLMEZ HANCI 2011 2013 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Dalyan lagününün sürdürülebilir yönetimi için karasal verilen coğrafi bilgi sistemi CBS ile analizi Prof. Dr. Ayşegül TANIK 2001 2002 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Dalyan lagününün sürdürülebilir ekosistem modellenmesine alıcı verilerinin coğrafi bilgi CBS ile analizi Prof. Dr. Ayşegül TANIK 2001 2002 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Characterization of the Exopolysaccharides of Aerobic Granular Sludge Treating Industrial Wastewater Doç. Dr. Ebru DÜLEKGÜRGEN 2014 2015 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Büyükçekmece havzasında iki farklı dezenfeksiyon yan ürününün (trihalometan ve n-nitrosodimetilamin) ve bunların öncü maddelerinin incelenmesi Doç. Dr. Elif PEHLİVANOĞLU MANTAŞ 2010 2010 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Büyükçekmece Havzası'nda N-nitrosodimetilamin (NDMA) ve trihalometan (THM) oluşumlarının karşılaştırmalı değerlendirilmesi Doç. Dr. Elif PEHLİVANOĞLU MANTAŞ 2009 2012 TÜBİTAK ÇAYDAG
Büyükçekmece Gölü'nde polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) konsantrasyonunun belirlenmesi Prof. Dr. Kadir ALP 2008 2008 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Büyükbaş hayvan dışkısıyla beslenen termofilik anaerobik çürütücülerde, oksitetrasiklinin mikrobiyal populasyon ve biyogaz üretim verimi üzerine etkilerinin incelenmesi Prof. Dr. Orhan İNCE 2011 2012 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Bölmeli Membran Biyoreaktörde İşletme Koşullarının Optimizasyonu: Besi Maddesi Giderim Veriminin Arttırılması, Mikrobiyal Topluluk Yapısının ve Çoğalma Dinamiklerinin Belirlenmesi Doç. Dr. Nevin ÖZGÜR YAĞCI 2013 - İTÜ BAP/Doktora
Building capacity for a Black Sea catchment observation and assessment system supporting sustainable development Prof. Dr. Seval SÖZEN 2009 2013 Uluslararası AB
Boyarmadde içeren atıksuların anaerobik arıtma yöntemi kullanarak renk ve KOİ giderimi Doç. Dr. H. Güçlü İNSEL 2011 2012 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Biyolojik olarak arıtılmış kağıt endüstrisi atıksularında kalıcı KOİ'nin kimyasal oksidasyon ile giderimi Prof. Dr. Olcay TÜNAY 2004 2004 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Biyolojik besi maddesi gideren aktif çamur sistemlerinde OTH/NTH ölçümleri denitrifikasyon potansiyelinin belirlenmesi Prof. Dr. Seval SÖZEN 2001 2001 İTÜ BAP/ARGE
Biyolojik aşırı fosfor gideriminin modellenmesinde deneysel esaslar Prof. Dr. Nazik ARTAN 2000 2002 TÜBİTAK YDABAG
Biyolojik aşırı fosfor gideren aktif çamur sistemlerinde fosfor alımı mekanizmasının incelenmesi Prof. Dr. Derin ORHON 2000 2002 İTÜ BAP/Doktora
Biyolojik azot ve fosfor gideren aktif çamur sistemleri tasarımı, işletmesi ve kontrolü Prof. Dr. Nazik ARTAN 1997 1998 İTÜ BAP/ARGE
Biyolojik arıtılabilirliğin temel esasları ve arıtma tasarımına uyarlanması Prof. Dr. Derin ORHON 1992 1992 İTÜ BAP/ARGE
Biyolojik arıtma sistemlerinin biyoplastik üretimine yönelik optimizasyonu, geri kazanma ve ekonomik analizi-2 Prof. Dr. Nazik ARTAN 2005 2008 İTÜ BAP/ÇAP
Biyolojik arıtma sistemlerinin biyoplastik üretimine yönelik optimizasyonu, geri kazanma ve ekonomik analizi Prof. Dr. Nazik ARTAN 2004 2006 İTÜ BAP/ARGE
Bisfenol a'nın Fenton prosesi ile arıtımının ekotoksikoloji etkileri Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON 2012 2013 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Birincil çamur fermentasyonu ürünlerinin besi maddesi gideren aktif çamur sistemlerine etkisinin incelenmesi Prof. Dr. Derin ORHON 2002 2003 İTÜ BAP/ARGE
Birincil çamur fermantasyonu ürünlerinin besi maddesi gideren aktif çamur sistemlerine etkisinin incelenmesi Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2001 2003 TÜBİTAK İÇTAG
Bira endüstrisi arıtma çamurlarının aerobik stabilizasyonu özelliklerinin incelenmesi Prof. Dr. Erdem GÖRGÜN 2009 2010 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Bir Reaktif Boya Hammaddesi Olan 2-Naftilamin 3,6,8-Trisülfonik Asit (K-Asit)'in Ozonlama Prosesi ile Oksidasyonunun İncelenmesi Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON 2010 2011 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Bir Oktifenol Polietoksilatın Persülfat ile Aktive Edilmiş Sıfır Değerlikli Demir Nanopartikülleri ile İleri Oksidasyonu ve Toksik Etkisindeki Değişim Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON 2013 2014 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Bir mikrobiyel yakıt hücresinde hidrojen bakterileri Shewanella Putrefaciens tarafından organik atıklardan elektrik üretimi Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2008 2010 İTÜ BAP/Doktora
Bigadiç klinoptilolitinin iyon değişimi yoluyla sulardan amonyak giderim potansiyelinin değerlendirilmesi Prof. Dr. Bilsen BELER BAYKAL 2002 2004 TÜBİTAK MİSAG
Bigadiç klinoptiloliti ile sulardan amonyum giderimi ve kalsiyumun etkisi Prof. Dr. Birsen BELER BAYKAL 2004 2004 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Behavior of aerobic biological treatment systems under intermittent loadings Prof. Dr. Derin ORHON 1988 1988 Uluslararası NATO Scientific Affairs Division Science for Stability Programme & TUBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
Batık membran sistemleri ile içme suyu arıtımında nanopartiküllerin etkisinin araştırılması Prof. Dr. İsmail KOYUNCU 2010 2010 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Batık membran sistemleri ile içme suyu arıtımı: Membran tıkanıklığı azaltmak için farklı yöntemlerin kullanılması Prof. Dr. İsmail KOYUNCU 2008 2010 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Batık membran sistemleri ile içme suyu arıtımı: Membran tıkanmasının azaltılması için yeni yöntemler Prof. Dr. İsmail KOYUNCU 2007 2010 TÜBİTAK ÇAYDAG
Bakteriyel çoğalmaya inhibisyon etkisi: Ağır metal ve organik kirleticilerin girişimi Prof. Dr. İlhan TALINLI 2005 2009 İTÜ BAP/Doktora
Ağır metallerin topraklardan şelat destekli ftoremediasyon yöntemiyle giderilmesi Prof. Dr. Mustafa S. YAZGAN 2006 2007 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Ağır metallerin oluşturduğu stres koşullarının aktif çamur metabolizmasına etkilerinin incelenmesi Prof. Dr. Candan TAMERLER BEHAR 2002 2004 TÜBİTAK YDABAG
Ağır metallerin aktif çamur sistemlerine etkilerinin respirometrik olarak incelenmesi Prof. Dr. Fatoş GERMİRLİ BABUNA 2003 2005 İTÜ BAP/ARGE
Azot gideren sürekli aktif çamur sistemlerinin bilgisayar destekli tasarımı Prof. Dr. Derin ORHON 1997 1999 TÜBİTAK -
Avrupa birliği su çerçeve yönetmeliğinin türk yönetmelikleri ile karşılaştırılması ve Terkos Havzasında uygulanması Prof. Dr. Mustafa S. YAZGAN 2006 2007 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Atıksulardan yapay sulakalan sistemleriyle fosfor giderimi Prof. Dr. Lütfi AKÇA 2005 2007 İTÜ BAP/Doktora
Atıksularda sentetik östrojenin ve biyolojik süreçler sırasındaki davranışının belirlenmesi Prof. Dr. Gülen İSKENDER 2009 2010 İTÜ BAP/ARGE
Atıksu arıtma tesislerinin optimum işletilmesi Doç. Dr. H. Güçlü İNSEL 2010 2011 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Atık çamurun aerobik stabilizasyonuna ön çökeltmenin etkisi Doç. Dr. Osman A. ARIKAN 2010 2010 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Atık çamur dezentegrasyonu alternatif karbon kaynağı olarak nütrient giderimine etkisi Doç. Dr. Nevin ÖZGÜR YAĞCI 2010 2010 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Assessment of Environmental Liabilities of Tunçbilek and Orhaneli Thermal Power Plants Doç. Dr. Özlem KARAHAN ÖZGÜN 2015 - OSİB OSİB
Asit ve metal kompleks boya banyo atıksularının Fenton ve sıcak Fenton prosesi ile arıtılabilirliklerinin incelenmesi Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON 2004 2005 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Asit boya banyo atıksularının elektroliz ile arıtılabilirliklerinin incelenmesi Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON 2005 2006 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Asetat kullanan iki bölmeli mikrobiyal yakıt hücresinde karbon giderimi ve elektrik üretimi Doç. Dr. Özlem KARAHAN ÖZGÜN 2010 2010 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Arıtma çamuru kullanan iki bölmeli mikrobiyal yakıt hücresinde karbon giderimi ve elektrik üretimi Doç. Dr. Özlem KARAHAN ÖZGÜN 2010 2011 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Arıtma Çamuru Kullanan iki Bölmeli Mikrobiyal Yakıt Hücresinde Karbon Giderimi ve Elektrik Doç. Dr. Özlem KARAHAN ÖZGÜN 2011 - - -
Arıtma çamurlarının stabilizasyon seviyesinin belirlenmesinde deneysel yaklaşım Doç. Dr. Elif PEHLİVANOĞLU MANTAŞ 2007 2010 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Arıtma çamurlarından elde edilen süzüntü suyunun biyolojik arıtılabilirliği ve inhibisyon etkisi Doç. Dr. H. Güçlü İNSEL 2009 2009 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Ardışık kesimli reaktörlerde aşırı biyolojik fosfor giderimi üzerine nitrifikasyon-denitrifikasyon prosesinin etkisi Prof. Dr. Nazik ARTAN 1997 1999 TÜBİTAK -
Ardışık kesikli reaktörlerle kuvvetli atıksuların arıtma esasları ve tasarımı Prof. Dr. Olcay TÜNAY 1986 1986 TÜBİTAK -
Ardışık kesikli reaktörlerde nitrifikasyon-denitrifikasyon mekanizmasının modellenmesi ve uygulama esaslarının saptanması Prof. Dr. Derin ORHON 1993 1993 İTÜ BAP/ARGE
Appropriate technologies for the minimization of environmental impact from industrial wastewaters - Textile industry - A case study Prof. Dr. A. KETTRUP(Co-PI) 2000 2000 Uluslararası Volkswagen - Stiftung
Appropriate technologies for the minimization of environmental impact from industrial wastewaters - Textile industry - A case study Prof. Dr. Derin ORHON (Co-PI) 2000 2000 Uluslararası Volkswagen - Stiftung
Antibiyotikli Atıksuların Metanojenik Yolizleri Üzerinde Çoklu Akut Etkilerinin Belirlenmesi Prof. Dr. Orhan İNCE 2011 - İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Antibiyotikli atıksuların metanojenik yol izleri üzerinde çoklu akut etkilerinin belirlenmesi Prof. Dr. Orhan İNCE 2011 2012 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Antibiyotiklerin biyolojik ayrışabilirlik özelliklerinin ve karışık mikrobiyal kültür üzerine toksisite/inhibisyon etkilerinin araştırılması Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2010 2011 İTÜ BAP/ARGE
Antibiyotiklerin anoksik ve anaerobik biyolojik ayrışabilme kapasitelerinin ve karışık mikrobiyal kültür üzerine stimülasyon/inhibisyon/toksisite etkilerinin belirlenmesi Prof. Dr. Orhan İNCE 2009 2010 TÜBİTAK ÇAYDAG
Antibiyotik İçeren Atıksuların Anaerobik Arıtım Çıkış Sularının İnhibisyon ve Ekotoksikolojik Etkilerinin Belirlenmesi Prof. Dr. Orhan İNCE 2013 - İTÜ BAP/Doktora
Antibakteriyel ve antibiyotiklerin anaerobik metabolik yol izleri üzerindeki etkisinin belirlenmesi ve antibiyotik direnç geni oluşumunun incelenmesi Prof. Dr. Orhan İNCE 2013 - İTÜ BAP/Doktora
Antibakteriyel ve Antibiyotik İçeren Atıksuların Anaerobik Arıtımında Metabolik Yol İzleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi ve Antibiyotik Direnç Genleri ile İlişkilerinin İncelenmesi Prof. Dr. Orhan İNCE 2011 2014 Uluslararası TÜBİTAK & COST
Antibakteriyel ve antibiyotik içeren atıksuların anaerobik arıtımında metabolik yol izleri üzerine etkisinin belirlenmesi ve antibiyotik direnç genleri ile ilişkilerinin incelenmesi Prof. Dr. Orhan İNCE 2011 2014 TÜBİTAK ÇAYDAG
Anoksik koşullarda beslenme şeklinin ve mikroorganizma geçmişinin depolama kavramı üzerindeki etkisi Prof. Dr. Derin ORHON 2005 2006 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Anoksik deniz sedimentlerinin mikrobiyal kompozisyonunun ve anaerobik petrol degradasyonu kapasitelerinin belirlenmesi Prof. Dr. Orhan İNCE 2006 2009 TÜBİTAK ÇAYDAG
Anaerobik çamur çürütücülerin modellenmesi Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK 2006 2006 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Anaerobik çamur çürütücülerden çıkan üstsudaki (supernatant) azot ve fosforun arıtma sistemine etkisi Prof. Dr. Erdem GÖRGÜN 2007 2009 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Anaerobik olarak arıtılmış mısır endüstrisinde atıksuların biyolojik azot giderimi Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK 2005 2005 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Anaerobik biyoteknoloji ile evsel ve endüstriyel atıksulardan biyoenerji geri kazanımı Prof Dr. İzzet ÖZTÜRK 1997 1999 DPT -
Anaerobik arıtmada sistem potansiyel yük. kapasit. spesifik Prof. Dr. Orhan İNCE 1997 1999 İTÜ BAP/ARGE
Anaerobik arıtmada etkin olan metan bakterilerinin 16S rDNA analizi yapılarak karakterizasyonu Prof. Dr. Orhan İNCE 2000 2003 TÜBİTAK TBAG
Anaerobik arıtmada amonyak ve pH inhibisyonu Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK 2004 2004 İTÜ BAP/ARGE
Anaerobik arıtma prosseslerin işletilmesinde temel prensiplerin belirlenmesi ve bilgisayar ortamına Prof. Dr. Orhan İNCE 2000 2001 İTÜ BAP/ARGE
Anaerobic digestion of selector sludge Prof. Dr. Olcay TÜNAY 1982 1982 Uluslararası NATO, Challenges of Modern Society, UC Berkeley
Amonyumu ve potasyumu geri kazanılmış sarı suyun partiküler boyut dağılımı ve anaerobik artırılabilirliği Prof. Dr. Cumali KINACI 2009 2010 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Amonyum içeriği yüksek olan atıksulardan klinoptilolit kullanılarak iyon değişimi yoluyla amonyum giderimi Prof. Dr. Bilsen BELER BAYKAL 2005 2006 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Amonyum gideren biyofiltrelerde klinoptilolitin biyofilm yüzey malzemesi olarak kullanımı Prof. Dr. Bilsen BELER BAYKAL 2005 2005 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Alternatif oksidan olarak sülfat radikallerinin endokrin bozucu bileşiklerin arıtımında kullanımı: Reaksiyon kinetiğinin, bozunma mekanizmalarının, oksidasyon ürünlerinin ve ekotoksikolojik etkilerinin değerlendirilmesi Doç. Dr. Tuğba ÖLMEZ HANCI 2012 2014 TÜBİTAK ÇAYDAG
Alkollü içki endüstrisi atıksularının anaerobik arıtımında etkin olan metan bakterilerinin floresanlı yerinde hibritleşme tekniği kullanılarak karakterizasyonu Prof. Dr. Orhan İNCE 2004 2004 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Alkol etoksilatların sulu çözeltilerden elektrokimyasal yöntemlerle oksidasyonu Prof. Dr. Işık KABDAŞLI 2011 2012 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Alkaloid Atıksuyunun Biyolojik Bazlı Karakterizasyonu ve Aerobik Çamur Stabilizasyonunun Değerlendirilmesi Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2015 2015 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Akışkan yataklı sistemlerde klinoptilolit ile amonyum gideriminin incelenmesi ve sabit yataklı sistemlerle karşılaştırılması Doç. Dr. Ayşe ÇEÇEN ERBİL 2003 2005 TÜBİTAK İÇTAG
Akışkan yataklı biyoreaktörlerde katı atık depolama alanı sızıntı sularının arıtılmasının araştırılması Prof. Dr. Mustafa TURAN 2001 2004 TÜBİTAK İÇTAG
Akışkan yataklı biyoreaktörlerde katı atık depolama alanı sızıntı sularının arıtılmasının araştırılması Prof. Dr. Mustafa TURAN 2001 2004 TÜBİTAK İÇTAG
Akuatik bitkilerle nütrient giderimi Dr. Öğr. Üyesi Atilla ALTAY 1995 1995 İTÜ BAP/ARGE
Aktif çamur sistemlerinin depolama kavramı ile uyumlu modellenmesi Prof. Dr. Derin ORHON 2001 2003 İTÜ BAP/Doktora
Aktif çamur sistemlerinin depolama kavramı ile uyumlu modellenmesi Prof. Dr. Seval SÖZEN 2000 2002 TÜBİTAK YDABAG
Aktif çamur sistemlerinde çamur üretiminin inorganik fraksiyonları Prof. Dr. Seval SÖZEN 2001 2001 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Aktif çamur sistemlerinde nitrifikasyon bakterilerinin tür ve sayılarının floresanlı in situ hibritleşme tekniği kullanılarak belirlenmesi Prof. Dr. Orhan İNCE 2002 2004 TÜBİTAK İÇTAG
Aktif çamur sistemlerinde kaprolaktam giderimi Doç. Dr. Özlem KARAHAN ÖZGÜN 2011 2012 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Aktif çamur sistemlerinde depolama ürünlerine bağlı mikrobiyal popülasyon dinamiklerinin belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi Mahmut ALTINBAŞ 2009 2011 İTÜ BAP/ARGE
Aktif çamur proseslerinde kullanılan respirometrik yöntemlerdeki başlangıç deney koşullarının dinamik simülasyon programlarıyla optimizasyonu Prof. Dr. Cumali KINACI 2008 2009 İTÜ BAP/ARGE
Aktif çamur prosesinde aşırı çamur üretimini azaltma ve azot gideriminin birlikte gerçekleştirilebilirliği Doç. Dr. Nevin ÖZGÜR YAĞCI 2012 2013 İTÜ BAP/ARGE
Aktif Çamur Prosesinde Aşırı Çamur Üretimini Azaltma ve Azot Gideriminin Birlikte Gerçekleştirilebilirliği Doç. Dr. Nevin ÖZGÜR YAĞCI 2012 2013 İTÜ BAP/ARGE
Akdeniz bölgesinde ozon kirliliği ve ormanlara olan etkilerinin incelenmesi Prof. Dr. Orhan İNCE - - TÜBİTAK -
Akarsularda debi değişikliklerinin su kalitesi parametreleri üzerindeki etkilerinin araştırılması Prof. Dr. Işık KABDAŞLI 1998 1998 İTÜ BAP/ARGE
Akarsularda arıtmada sistemin potansiyel yükleme kapasitesinin spesifik metan aktivite testi kullanılarak belirlenmesi Prof. Dr. Orhan İNCE 1997 2000 İTÜ BAP/ARGE
Akarsu ekosistemlerinin devamlılıklarının sağlanması için gerekli debilerin belirlenmesinde modellerin uygulanması Dr. Öğr. Üyesi Ali ERTÜRK 2011 2012 İTÜ BAP/Yüksek Lisans
Aerobik çamur stabilizasyonunun karakterizasyonu ve modellenmesi Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2010 2010 İTÜ BAP/Doktora
Aerobik çamur stabilizasyonunun karakterizasyonu ve modellenemsi Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2010 2010 İTÜ BAP/Doktora
Aerobik membran reaktör sistemlerinin geliştirilmesi ve modellenmesi Prof. Dr. Cumali KINACI 1999 2001 İTÜ BAP/ARGE
Aerobik Granüler Aktif Çamur (GAÇ) Sistemlerinde Popülasyon Dinamikleri ve Mikrobiyal Komünite Profillemesi Doç. Dr. Ebru DÜLEKGÜRGEN 2015 2015 İTÜ BAP/ARGE
Aerobik düzenli depolama yönteminin ülkemiz şartlarındaki uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi ve işletme esaslarının belirlenmesi Doç. Dr. İbrahim DEMİR 2006 2007 İTÜ BAP/Doktora
AB entegre kirliliği önleme ve kontrol direktifinin Türkiye'ye uyarlanması Prof. Dr. Cumali KINACI 2005 2006 DPT -
17-alfa etinilestradiol sentetik östrojen hormonunun atıksularda aerobik biyolojik karbon gideriminde akut ve kronik etkileri Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR 2010 2011 İTÜ BAP/Yüksek Lisans


Lejant

DPT Devlet Planlama Teşkilatı
AB Avrupa Birliği Projeleri
İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi
BAP Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
BAP/GAP Genç Araştırmacıları Destekleme Programı
BAP/ÇAP Çok Disiplinli Araştırmaları Destekleme Programı
BAP/ARGE Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı
İSTKA İstanbul Kalkınma Ajansı
OSİB T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
ÇAYDAG TÜBİTAK Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Destek Grubu
KAMAG TÜBİTAK Kamu Araştırmaları Destek Grubu
KGEP (3501) TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı
HDEP (1002) TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı
İÇTAG -
MİSAG -
YDABAG -
TBAG -
TÜBA Türkiye Bilimler Akademisi
GEBİP TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı