Çevre Mühendisliği Bölümü’nün misyonu, verdiği eğitim ile;
 • çevre problemleri ve gerekleri ile ilgili analiz, değerlendirme ve tasarım yapabilen,
 • bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen ve onları geliştirebilen,
 • çevre sistemlerini uygulayabilen, işletebilen ve yönetebilen,
 • ulusal ve uluslararası seviyede sorumluluk alabilen,
 • ülke yararına ve gelişimine katkıda bulunabilecek,
 • etkin iletişim kurabilen,
 • yaratıcı ve kendine güvenen,
 • mesleki ve etik sorumluluk taşıyan ve
 • kendini sürekli geliştiren

çağdaş çevre mühendisleri yetiştirmektir. Ayrıca Çevre Mühendisliği Bölümü bilimsel ve uygulamalı araştırmalarla ulusal ve uluslararası seviyede

 • çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilim ve teknolojiye katkı sağlamayı ve
 • elde ettiği sonuçları paylaşmayı

hedeflemektedir.