İTÜ Staj Genel Esasları 9. maddesi uyarınca, Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencileri pratik bilgi ve becerilerini arttırmak amacı ile ilgili kamu ve özel kurum veya kuruluşlarında, en az 45 iş günü staj yapmak zorundadır. Mezun olabilmek için bu sürenin tamamlanmış olması zorunludur.
Stajın Amacı

Öğrenci stajının amacı, Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin eğitimlerine katkıda bulunacak şekilde pratik, teknik ve idari bilgi ve tecrübe kazanmalarıdır.
Staj için Takip Edilecek Yol

 • Öğrencilerin stajları için takip edecekleri adımlar ayrıntıları ile İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosu 'nun 4 Temmuz 2017 tarih ve 655 sayılı toplantısı ile yürürlüğe giren “İTÜ STAJ GENEL ESASLARI” dokümanında belirtilmiştir. İlgili dokümana https://www.sis.itu.edu.tr/TR/mevzuat/staj-genel-esaslar.php adresinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca staj süreci adımları ve sıkça sorulan sorular ilgili linkten incelenmelidir. https://ikm.itu.edu.tr/staj-merkezi/ Bu web sitesinde mevcut staj olanakları da bulunmaktadır.
 • Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencileri için staj bitiminde, stajlar ile ilgili olarak iki adet anket (birincisi öğrenci tarafından yaptığı staj ile ilgili ve ikincisi ise staj yapılan firma tarafından öğrenci ile ilgili) doldurulmalıdır. (Anketler, staj defterinin içinde kapalı zarf içinde teslim edilmelidir. Staj anketini teslim etmeyen öğrencilerin stajları, kabul edilmemektedir). 
 • Değerlendirilmesi yapılan stajlar, Bölüm Staj Komisyonu tarafından otomasyona girilmektedir. Staj değerlendirme sonucu, öğrenciler tarafından buradan takip edilmelidir. Staj Yapılabilecek Yerler

 • Çevre Mühendisliği uygulamaları konusunda birimleri olan tüm resmi daireler (Çevre ve Şehircilik, Orman ve Su İşleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Sağlık, Kalkınma, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıkları, İller Bankası, DSİ, Köy Hizmetleri, TEAŞ, DİE, TPAO, TCK, Belediyeler, Üniversiteler, vd.),

 • Özel Sektör Kuruluşları (Mühendislik büroları, Sanayi Tesisleri, Fabrikaların Arıtma Tesisleri, Şantiyeler),

 • Çevre Mühendisliği konusunda araştırma ve analiz yapan laboratuvarlar,

 • Çevre Mühendisliği’nde kullanılan makine ve teçhizatın imali ve tamiri konusunda faaliyet gösteren atölyeler,

 • Çevre Mühendisliği konularında faaliyet gösteren resmi veya özel şantiyeler,

 • Çevre sistemleri otomasyonu ve kontrolü konularında faaliyet gösteren firmalar.
Önemli Staj Kuralları

 • İTÜ Çevre Mühendisliği öğrencileri, staj yerlerinde, o kurum veya kuruluşun tercihen Çevre Mühendisliği diplomasına sahip bir elemanı tarafından yönetilir. Çevre Mühendisi çalıştırmayan kamu ve özel kurum veya kuruluşlarında staj yapan öğrenciler mühendislik veya temel bilimler dalından bir eleman tarafından yönetilebilirler.

 • Beş değişik staj türünden (şantiye, laboratuvar, büro, yönetim-planlama ve işletme), en az ikisinin yapılması gereklidir.

 • Stajlar bahar ve güz yarıyılları arasındaki tatil süresi içerisinde yapılır. Ancak yaz okuluna devam eden öğrenciler, derslerinin olmadığı günlerde İTÜ Staj Genel Esaslarında belirtilen koşulları sağladıkları sürece yaz öğretimi ve güz ile bahar yarıyılları içerisinde de staj yapabilirler.

 • İTÜ Çevre Mühendisliği öğrencileri stajlarına 60 kredi tamamlandıktan sonra başlayabilir. 60 krediyi tamamlamış olan öğrenciler yalnızca laboratuvar veya yönetim-planlama stajı yapabilirler.

 • Ders programını başarıyla tamamlamış ancak staj yükümlülüklerini yerine getirmemiş olan öğrenciler mezuniyet belgesi alamazlar.
İletişim

Sorularınız için Bölüm Staj Komisyonuna başvurabilirsiniz.

Doç. Dr. Alpaslan Ekdal (Başkan)
Doç. Dr. Mahmut Ekrem Karpuzcu 
Ar. Gör. Enise PEKGENÇ
Ar. Gör. Muhammed Nimet Hamidi
Ar. Gör. Elif Zeynep Deneri
Ar. Gör. Sümeyye Yaşar


Staj Raporu Şablonları


Internship Report Template
Staj Raporu Sablonu
Staj Raporu Kapak Sayfası


Staj Değerlendirme Formları


Staj-İşveren Anketi
Staj-Öğrenci Anketi