Çevre Mühendisliği Lisans Programları Ders Planları 2017-2018 Güz Yarıyılı’ndan itibaren değiştiğinden; eski ders planlarına tabi öğrenciler, kendi ders planlarında yer alan derslere karşılık gelen (İntibak Tablosu’nun sağ sütununda yer alan) “yeni ders planı dersleri”ni alacaklardır.

Eski ders planlarında yer alan (İntibak Tablosu’nun sol sütünunda yer alan) dersler bundan sonra açılmayacaktır.

Denklik Tablosu