Ufuk Avrupa Programı Küme 4 Endüstri Alanı "Hedef 1: İklim nötr, döngüsel ve dijital üretim" ve "Hedef 2: Dayanıklı endüstri için kilit stratejik değer zincirlerinde artan özerklik" kapsamındaki 2022 yılı çağrılarında 10 farklı proje, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır.

HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01 çağrısı kapsamında proje ortakları arasında yer alan Ulusal Membran Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEM-TEK)'nin yürütücülüğü Prof. Dr. İsmail Koyuncu tarafından yapılacak olan "Customised membranes for green and resilient industries (CUMERI)" başlıklı projesi desteklenmeye hak kazanmıştır. Proje kapsamında yapılacak çalışmalara ait özet bilgi aşağıda yer almaktadır.


Endüstriyel sektörlerde artan enerji ihtiyacı ve kaynak verimliliği, dayanıklı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için çok önemlidir. Bu bağlamda, CUMERI projesinde Teknoloji Hazırlık Seviyesi (TRL) 7 olan iki ana sektörde gelişmiş ve özelleştirilmiş membran ayırma sistemleri geliştirilecektir:

1) Çelik sektöründe tek bir kapsamlı sistemde H2'nin geri kazanılması ve CO2'nin tutulmasını ve
2) Petrol ve Doğalgaz sektöründe iki kademeli sıvı filtrasyon sistemi ile kullanılmış madeni yağlardan baz yağ ve katkı maddelerinin geri kazanılmasını sağlayacaktır.

Bu hedeflere ulaşmak için CUMERI projesi kapsamında 16 ortak bir araya gelmiş olup, 36 ay sürecek olan proje süresince üç ayrı yüksek etkiye sahip membran teknolojisini geliştirerek pilot ölçekli uygulamalarını yapacaktır, Bu membran türleri;

1) CO2 geçirgenliği için geliştirilmiş biyo-bazlı ve geri dönüştürülebilir polimer membranlar;
2) Çelik sektöründe daha iyi bir H2 değerlemesi için H2 geri kazanımı için kararlı ve seçici SiC/SiCN membranlar;
3) Ultrafiltrasyon ve sıvı-sıvı membran kontaktörleri ile atık yağ arıtma ve katkı maddelerinin geri kazanılması için seramik membranlar'dır.

Tüm membran sistemleri, kendi sektörlerinde daha fazla enerji verimliliği ve azaltılmış emisyonların yapılmasına kapı açacaktır. Artan kimyasal, mekanik ve termal stabilite ile birlikte yüksek ayırma performansı göstermesi hedeflenmektedir. Ayrıca, membranların yeniden kullanımı ve geri dönüşümü sağlanacaktır. Bu hedeflerin ötesinde projemiz, endüstriye, bilim camiasına ve politika yapıcılara ayırma teknolojilerinin yaygınlaşmasını hızlandırmak için çeşitli esnek çözümler de dahil olmak üzere membran ayırma hakkında yeni bilgiler üretecektir. CUMERI'nin etkisini en üst düzeye çıkarmak için diğer gelecek vaat eden ayırma teknolojileri araştırılacak ve sonuçların diğer endüstrilere (rafineri, ilaç vb.) aktarılabilirliği sağlanacaktır. CUMERI, faaliyetleri aracılığıyla sektördeki emisyonların azaltılmasının, değerli kimyasalların daha fazla değerlendirilmesinin ve daha enerji verimli proseslerin yolunu açarak, esnek ve döngüsel endüstriyel değer zincirlerini teşvik edecektir.