Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Burçak Kaynak Tezel’in Doktora Öğrencisi Seda Tokgöz "Monitoring of Ammonia due to Agriculture via Remote Sensing and its Impact on Secondary Particulate Matter Formation" başlıklı tezi ile TÜBİTAK 2211-C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programından, Yüksek Lisans Öğrencisi Merve Döndü Aydın ise “Impacts of Geothermal Power Plants on Air Pollution, Climate Change and Biodiversity" başlıklı tezi ile TÜBİTAK 2210-C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Yüksek Lisans Programından desteklenmeye hak kazanmıştır. Her iki çalışma da Büyük Veri ve Veri Analitiği öncelikli alanında desteklenmektedir.