1. Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

Course Name

CEV 103/E

Çevre Müh. Giriş ve Etik

Intr.to Environm. Eng.&Ethics

2. Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

Course Name

CEV 104/E

Yer Bilimi

Earth Science

3. Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

Course Name

CEV 203/E

Çevre Mikrobiyolojisi

Environmental Microbiology

CEV 211/E

Çevre Kimyası I

Enviromental Chemistry I

CEV 205/E

Çevre Ekolojisi

Environmental Ecology

CEV 210/E

Mühendislik Matematiği

Engineering Mathematics

4. Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

Course Name

CEV 216/E

Çevre Müh. Bilg. Uyg.

Comp. App. in Environment.Eng.

CEV 212/E

Çevre Kimyası II

Enviromental Chemistry II

5. Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

Course Name

CEV 301/E

Kimyasal Prosesler

Chemical Processes

CEV 347/E

Temel İşlemler

Unit Operations

CEV 242/E

Çevre Müh. İçin Hidroloji

Hydrlgy.for Environmental Eng.

CEV 306/E

Su Temini &Atıksuların Uzakl.

Water Supply&Wastewater Dispo.

CEV 303/E

Teknik Resim (CAD)

Technical Drawing (CAD)

CEV 343/E

Su Kalitesi Yönetimi

Water Quality Management

6. Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

Course Name

CEV 302/E

Biyolojik Prosesler

Biological Processes

CEV 308/E

Hava Kirlenmesi

Air Pollution

CEV 330/E

Su Arıtma Tesis Tasarımı

Water Treatment Plant Design

CEV 304/E

Temel İşlemler&Prosesler Lab.

Unit Operations&Processes Lab.

CEV 334/E

Katı Atık Yönetimi

Solid Waste Management

CEV 432/E

Çevre Ekonomisi

Environmental Economics

7. Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

Course Name

CEV 401/E

Atıksu Arıtma Tesis Tasarımı

Wastewater Treat. Plant Design

CEV 429/E

Endüstriyel Kirlenme Kontrolü

Industrial Pollution Control

CEV 427/E

Çevre Modellemesi Esasları

Environmental Model.Principles

CEV 471/E

Çevre Mühendisliğinde Etik

Ethics in Environmental Eng.

CEV 4901/E

Çevre Müh. Tasarımı I

Environmental Eng. Design I

8. Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

Course Name

CEV 4902/E

Çevre Müh. Tasarımı II

Environmental Eng. Design II

CEV 442/E

Çevre Hukuku

Environmental Law

CEV 456/E

İş Sağlığı ve Güvenliği

Occupational Health and Safety

CEV 402/E

Toprak&Yeraltı Suyu Kirl.Kont.

Soil&Groundwater Pollut.Cont.

Seçmeli Dersler (MT)

Ders Kodu

Ders Adı

Course Name

CEV 314/E

Arıtma Tesislerinin Hidroliği

Treatment Plant Hydraulics

CEV 315/E

Kentsel Planlama

Urban Planning

CEV 317/E

Meskun Bölge Drenajı

Urban Drainage

CEV 433/E

Tehlikeli Atık Yönetimi

Hazardous Waste Management

CEV 438/E

Çevre Etkilerinin Değerlendirilmesi

Environment.Impact Assessment

CEV 439/E

Atık Depol. Tesisi Tas.&İşlet.

Landfill Design and Operation

CEV 443/E

Hava Kirlenmesi Kont.Sist.Tas.

Dsgn.of Air Polluti.Cont.Syst.

CEV 445/E

Anaero.Arıt.sis.Tasar.ve İşlt.

Dsgn&Operat.Anaero.Treat.Syst.

CEV 449/E

Çevre Tesis.Otomasyon&Kontrol

Control&Autom. in Env. Facil.

CEV 453/E

Arıtma Çamurlar. Yönet.&Uzakl.

Mng. & Disp. of Treat. Sludges

CEV 318/E

Altyapı Plan.Bilgisayar Uygul.

Comp Appl of Infrastr Planning

CEV 419/E

Yapı Mühendisliği

Structural Engineering

CEV 424/E

Küçük Yerleşim. Atıksu Yönet.

Wastewtr Mngmnt in Smll Cmmnts

CEV 428/E

Çevresel Havza Planlaması

Envirn.Plan.of Catchment Areas

CEV 444/E

Endüstriyel Atıksu Yönetimi

Industrial Wastewater Manag.

CEV 447/E

Arazide Arıtma Sistemleri

Land Treatment Systems

CEV 452/E

Gürültü ve Kontrolü

Noise and Its Control

CEV 458/E

Derin Deniz Deşarjı Sist. Tas.

Design of Marine Disposal Sys.

CEV 464/E

Çevre Müh. İleri Bilgisayar Uyg.

Adv. Comp.App.in Envir. Eng.

CEV 466/E

Urban Air Quality Management

Urban Air Quality Management

CEV 468/E

Bireysel Araştırma

Individual Studies

CEV 472/E

Atıksu Arıtma Tesis. İşlet.

Opr.of Wastewater Treat.Plants

Seçmeli Dersler (TM)

Ders Kodu

Ders Adı

Course Name

CEV 234/E

Zemin Mekaniği

Soil Mechanics

CEV 246/E

Deniz ve Göl Bilimi

Marine and Lake Sciences

CEV 248/E

Ölçme Bilgisi

Surveying

CEV 250/E

Halk ve İşyeri Sağlığı

Public and Occupational Health