Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı
CEV 101/E  Çevre Müh. Giriş ve Etik
CEV 102/E  Yer Bilimi
CEV 201/E  Çevre Kimyası I
CEV 201L/EL  Çevre Kimyası I Lab.
CEV 202/E  Çevre Kimyası II
CEV 202L/EL  Çevre Kimyası II Lab.
CEV 203/E  Çevre Mikrobiyolojisi
CEV 204/E  Çevre Müh. Bilg. Uyg.
CEV 205/E  Çevre Ekolojisi
CEV 242/E  Çevre Müh. İçin Hidroloji
CEV 301/E  Kimyasal Prosesler
CEV 302/E  Biyolojik Prosesler
CEV 303/E  Teknik Resim (CAD)
CEV 304/E  Temel İşlemler&Prosesler Lab.
CEV 305/E  Su Kalitesi Yönetimi
CEV 306/E  Su Temini &Atıksuların Uzakl.
CEV 308/E  Hava Kirlenmesi
CEV 329/E  Katı Atık Yönetimi
CEV 330/E  Su Arıtma Tesisi Tasarımı
CEV 347/E  Temel İşlemler
CEV 401/E  Atıksu Arıtma Tesisi Tas.
CEV 402/E  Toprak&Yeraltı Suyu Kirl.Kont.
CEV 427/E  Çevre Modellemesi Esasları
CEV 429/E  Endüstriyel Kirlenme Kontrolü
CEV 432/E  Çevre Ekonomisi
CEV 442/E  Çevre Hukuku
CEV 456/E  İş Sağlığı ve Güvenliği
CEV 471/E  Çevre Mühendisliğinde Etik
CEV 4901/E  Çevre Müh. Tasarımı I
CEV 4902/E  Çevre Müh. Tasarımı II


Seçmeli Dersler


Ders Kodu Ders Adı
CEV 246/E  Deniz ve Göl Bilimi
CEV 248/E
Ölçme Bilgisi
CEV 250/E  Halk ve İşyeri Sağlığı
CEV 314/E  Arıtma Tesislerinin Hidroliği
CEV 315/E  Kentsel Planlama
CEV 317/E  Meskun Bölge Drenajı
CEV 318/E Altyapı Plan.Bilgisayar Uygul.
CEV 324/E
Zemin Mekaniği
CEV 419/E Yapı Mühendisliği
CEV 424/E  Küçük Yerleşim. Atıksu Yönet.
CEV 428/E  Çevresel Havza Planlaması
CEV 433/E  Tehlikeli Atık Yönetimi
CEV 438/E  Çevre Etkilerinin Değerlendiri
CEV 439/E  Atık Depol. Tesisi Tas.&İşlet.
CEV 443/E
Hava Kirlenmesi Kont.Sist.Tas.
CEV 444/E  Endüstriyel Atıksu Yönetimi
CEV 445/E  Anaero.Arıt.sis.Tasar.ve İşlt.
CEV 447/E  Arazide Arıtma Sistemleri
CEV 449/E  Çevre Tesis.Otomasyon&Kontrol
CEV 452/E  Gürültü ve Kontrolü
CEV 453/E  Arıtma Çamurlar. Yönet.&Uzakl.
CEV 454/E  Su&Atıksu Arıtma Tesis. İşlet.
CEV 458/E Derin Deniz Deşarjı Sist. Tas.
CEV 466/E
Urban Air Quality Management
CEV 468/E  Bireysel Araştırma